Hopp til innhold

Grimstad får hjelp til å rydde opp

Grimstad kommune får hjelp av organisasjonen Transparency International Norge etter de omstridte helsekjøpene. Antikorrupsjons-organisasjonen har tatt initiativ til et møte med kommunen den 2. mars.

Grimstad Rådhus

Kommuneledelsen i Grimstad får hjelp av antikorrupsjons-organisasjon til å rydde opp etter de omstridte helsekjøpene.

Foto: Hans Erik Weiby / NRK

– Grimstad er jo en av våre medlemskommuner, så når det blir avdekket en sånn sak må vi sette oss inn i det som har skjedd og hvordan man kan rydde opp. Det vil jo være nyttig for andre kommuner å sette seg inn i også, forteller Tor Dølvik, som er spesialrådgiver i Transparency International Norge.

Tor Dølvik

Tor Dølvik i Transparency International Norge, ønsker å få vite mer om helsekjøpssaken i Grimstad.

Foto: Transparency International Norge / Privat

Agderposten har avdekket alvorlige brudd

Agderposten har gjennom en serie artikler avslørt at Grimstad kommune over en lengre periode har begått alvorlige brudd på loven om offentlige anskaffelser. Avisen har blant annet avdekket at Grimstad kommune mellom 2012 og 2016 kan ha tildelt helsekontrakter for mellom 70 og 80 millioner i strid med lov om offentlige anskaffelser.

Det lokale selskapet Farm In Action har alene fått oppdrag for over 30 millioner kroner.

Ser frem til møtet

Grimstad var blant landets første kommuner som søkte medlemskap i Transparency International (TI). Nå har antikorrupsjons-organisasjonen bedt om et møte med kommuneledelsen for å få klarhet i hva som har skjedd, og hva kommunen gjør for å hindre at noe slikt skal skje igjen.

Tone Marie Nybø Solheim

Rådmann i Grimstad kommune, Tone Marie Nybø Solheim, ser frem til møtet med Transparency International Norge.

Foto: Siv Sandvik / NRK

– Vi har jo vært igjennom en omfattende prosess knyttet til innkjøp, hvor det er funnet avvik og mangler i vårt innkjøpssystem. Det er vi nå i ferd med å rette opp, og i den forbindelse vil vi også gå igjennom våre etiske retningslinjer og varslingsrutiner, og da er det naturlig å koble på antikorrupsjons-arbeid, sier rådmann Tone Marie Nybø Solheim.

Hun ser frem til møtet, og håper de kan dra nytte av den kompetansen og erfaringen TI har på området.

En sak med stort omfang

Dølvik i TI Norge, forteller at norske kommuner har et stort potensial i å forbedre rutinene når det gjelder lov om offentlige anskaffelser, men at de sjelden er borti saker med så stort omfang som den i Grimstad.

– Dette har jo pågått over flere år, og det er ganske omfattende innkjøp som har funnet sted, så sånn sett er det nok en av de større anskaffelses-sakene vi har vært borti.

Grimstadordfører Kjetil Glimsdal, tror møtet med TI kan være nyttig for kommuneledelsen.

Kjetil Glimsdal

Ordfører Kjetil Glimsdal tror det kan være nyttig med hjelp fra antikorrupsjons-organisasjonen, for å rydde opp i kommunen.

Foto: Morten Rosenvinge/NRK

– Bakgrunnen og orienteringen vil jo dreie seg om den innkjøpssaken som har gått nå i lengre tid. Og så håper jeg at vi gjennom samtalen kan få hjelp til å se hvordan vi kan jobbe videre med tematikken, både innenfor helsekjøp og andre sektorer her i kommunen.

Satt i verk tiltak

Forrige mandag ble saken om helsekjøpene behandlet i kommunestyret i Grimstad, og ifølge ordfører Glimsdal er det nå satt i verk en rekke tiltak for å rydde opp i kommunen.

I tillegg til at rådmannen har fått i ansvar å følge opp granskingsrapporten fra BDO, har kontrollutvalget fått i oppgave å gjennomføre en såkalt forvaltningsrevisjon, på ytringsklimaet i kommunen.

NRK Sørlandet
Spiller nå
Gaute Heivoll aktuell med ny diktsamling 00:42
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 14 0,57 kr
Dyrest kl. 19 0,59 kr

Strømkostnader nå

  • Steke pizza 0,2 kr 25 min.
  • Dusje 2,4 kr 10 min. / 100 liter vann
  • Vaske klær 0,3 kr En vask
  • Varmeovn 0,6 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

  • Matvarer Aug 2022 – aug 2023
    + 9 %
  • Lønnsutvikling Anslag for 2023
    + 5,5 %