NRK Meny
Normal

Furøya sikres for allmennheten

Furøya i Tvedestrand kan fortsette å være i offentlig eie. Salgsprosessen er nå godkjent og kommunen kan kjøpe Furøya for en og en halv million.

Furøya

I 2002 ble begge øyene, inklusive alle bygninger og kulturlandskap, fredet etter kulturminneloven.

Foto: Espen Bierud / NRK

Ordfører Jan Dukene i Tvedestrand er glad for at den lange prosessen rundt Furøya nå ser ut til å snart være over.

Jan Dukene

Ordfører i Tvedestrand, Jan Dukene, mener eiendommen burde ha gått til kommunen vederlagsfritt.

Foto: Håkon Eliassen / NRK

– Jeg er glad vi endelig, etter 15 års tautrekking kan avslutte denne saken, sier Dukene.

Han gir fylkesmann Øystein Djupedal, riksantikvar Jørn Holme og departementet ros for at staten lar eiendommen gå til kommunen, og ikke til private hender.

Ikke lov å gi bort

Furøya har vært i statens eie siden 1993. Nå er det bekreftet at bygningene kan selges til takst på 1,5 millioner kroner, til et interkommunalt selskap som eies av Tvedestrand kommune, skriver Riksantikvaren i ei pressemelding.

Riksantikvaren fikk for fire år siden pålegg av Miljøverndepartementet om å avhende alle sine eiendommer, og ønsket at allmennheten skulle få glede av Furøya.

Men ifølge det europeiske kontrollorganet ESA har ikke staten lov til å gi bort eiendommer til en symbolsk sum. Det har ført til en omstendelig prosess for å få avklart salget.

Har godkjent salget

Statsbygg har nå godkjent salgsprosessen overfor Miljøverndepartementet. Det var den siste formaliteten som gjensto før Riksantikvaren kan gjennomføre salget.

─ Jeg er glad for at vi kan sikre denne perlen for allmennheten. Furøya forteller en historie som skal være tilgjengelig for folk flest, sier riksantikvar Jørn Holme i ei pressemelding.

Vil koste kommunen

Selv om ordfører Jan Dukene er glad for at Furøya nå kan bli sikret for allmennheten, er det et lite skår i gleden at kommunen må betale 1,5 millioner kroner for den fredede eiendommen.

– Den burde gått vederlagsfritt, mener Dukene.

I tillegg til de 1,5 millionene, har en tidligere taksering vist at det må investeres rundt 13,5 millioner kroner for å få bygningsmassen i god nok stand.

Nå skal fylkestinget i Aust-Agder og kommunestyret i Tvedestrand bestemme Furøyas videre skjebne.

Furøya

Tvedestrand kommune har hatt ansvaret for å opparbeide kulturlandskapet og tilrettelegge for friluftsliv på Furøya.

Foto: Halvard Iversen / NRK

Dette er Furøya:

* Øya ligger i Tvedestrandsfjorden, ca. 3 km fra Tvedestrand sentrum. Bebyggelse og aktivitet på Furøya strekker seg mange hundreår tilbake i tid. Alle bygningene er fra slutten av 1800-tallet.

* Furøya kom i familien Smiths eie i 1758. Det som gjorde Furøya verdifull den gang, var gode havnemuligheter, gode lagringsmuligheter for trelast og adskillig dyrket mark. Etter hvert som det gikk tilbake med trelastvirksomheten, ble sommerbruken av Furøya stadig viktigere. Familien Smith drev i tillegg aktivt jordbruk og husdyrhold.

* Tvedestrand kommune har jobbet aktivt for å sikre stedet for allmenn bruk. I 1993 ble øya kjøpt av Miljøverndepartementet, året etter ble alle bygningene og hageanlegget skjøtet over på Riksantikvaren. Tvedestrand kommune fikk ansvaret for å opparbeide kulturlandskapet og tilrettelegge for friluftsliv. Riksantikvaren har istandsatt bygninger utvendig for flere millioner kroner. I 2002 ble begge øyene, inklusive alle bygninger og kulturlandskap, fredet etter kulturminneloven.

* I dag brukes øya både som konsertarena, som utfartssted og til undervisningsformål. Alle uteområdene på Furøya og Hestøya er tilgjengelige for allmennheten, og kommunen har opparbeidet og tilrettelagt fire sandstrender. De siste årene har det blitt bygget to nye brygger for allmennheten.