NRK Meny
Normal

Frykter tog-dobling truer busselskapene

Busselskapene kritiserer samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) for å favorisere toget. De frykter for framtiden.

Solvik-Olsen på bussen

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ønsker å doble antall togavganger på Sørlandsbanen. Det møter kritikk. Bildet er tatt da samferdselsministeren møtte politikere på Agder i vinter. Til høyre Thore Westermoen (KrF).

Foto: NRK Sørlandet/ Sindre Hopland / NRK

Bjørn Østbye, daglig leder i Nor-Way Bussekspress AS

Daglig leder i Nor-Way Bussekspress, Bjørn Østbye.

Regjeringen med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i spissen vil pumpe inn mange millioner i NSB for å doble antallet togavganger på Sørlandsbanen mellom Oslo og Stavanger.

Det får busselskapene til å reagere. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) mener en favorisering av togene vil føre til at ekspressbussene mister passasjerer.

– Vi reagere på at man øker kapasiteten til NSB gjennom statlige midler. Vi frykter det går på bekostning av det tilbudet vi er i stand til å levere, sier administrerende direktør Bjørn Østbye i Nor-Way Bussekspress.

200 millioner kroner i året

Staten betaler årlig NSB omtrent to hundre millioner kroner for å kjøre tog på strekningen Oslo - Kristiansand - Stavanger - inkludert Arendalsbanen.

Nå vil samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) betale mer for å få flere avganger med toget neste år.

– Vi ønsker tilnærmet å doble antallet avganger fordi det gir et bedre tilbud til reisende. Flere av dem som i dag velger fly eller bil vil da heller kunne planlegge hverdagen ut fra å kunne reise med tog. Det betyr at når du reiser med tog i jobbsammenheng, så har du et bedre tilbud når du skal hjem igjen. Den fleksibiliteten er viktig å ivareta. Den blir ikke godt nok ivaretatt med 3-4 avganger, men det kan man få til med 7-8 avganger, sier Solvik-Olsen.

– Hva tenker du hvis det blir lagt ned avganger med ekspressbussen?

– Det viktigste for oss er å gi reisende et veldig godt tilbud. Våre analyser tilsier at man får flere til å velge tog framfor bil hvis man får et bedre togtilbud. Dette er ikke i så stor grad en konkurranse mellom buss og tog, men en konkurranse mellom tog og bil, sier samferdselsministeren.

– Jeg er bekymret

NRK treffer sjåfør hos selskapet Konkurrenten på Evje, Tor Odd Joreid, på rutebilstasjonen i Oslo. Han er spent på hva som skjer hvis toget skal kjøre dobbelt så ofte, med millionbidrag fra staten:

– Hvis det blir sånn, så vil vi nok merke det, sier han til NRK.

Konkurranse er bra, men det må skje på like vilkår, mener NHO Transport og Bjørn Østbye i Nor-Way Bussekspress.

– Poenget er at vi kjører rent kommersielt, uten noen form for støtte. Jeg er bekymret på det som er i ferd med å skje, nemlig at NSB skal utvide ganske kraftig mellom Oslo og Stavanger, sier Østbye.

– Med denne logikken som NHO her presenterer, så burde man stoppet å kjøpe tjenester fra NSB på alle jernbanestrekninger. Jeg tror ikke det hadde vært noen god samferdselspolitikk. Det ville betydd veldig mye kaos inn og ut av de store byene hvor jernbane er en betydelig transportleverandør. Samtidig er jeg enig i at ekspressbussene skal ha gode konkurranseforhold, og det jobber vi med, sier samferdselsministeren.