Frykter dårligere tilbud for barn med sterke funksjonshemninger

Tilbudet til barn med sterke funksjonshemninger i Kristiansand kan bli kraftig svekket, frykter lederen i foreningen "JA til lindrende enhet og omsorg for barn".

Sterkt utviklingshemmde barn i Kristiansand kan risikere å få et dårligere tilbud. Sørlandet sykehus har nemlig sagt opp spesialhelsetilbudet til Lillebølgen bo- og behandlingshjem.

Sørlandet sykehus vil avslutte avtalen med Kristiansand kommune om behandlingstilbudet ved avdelingen Lillebølgen.

Lillebølgen tilbyr avlastning til familier med sterkt funksjonshemmede barn og unge.

15 barn med sterke funksjonshemninger bruker Lillebølgen, der sykehuset stiller med barnelege i akuttsituasjoner, og dessuten ergo- og fysioterapeut. Det kan det bli slutt på fra nyttår: Sørlandet sykehus ber om at avtalen med kommunen avsluttes.

– Tar bort tryggheten

– Hvis Sørlandet sykehus ikke skal gi noen av disse tjenestene til noen av brukerne som er på Lillebølgen så vil jo det få fatale konsekvenser, sier Natasha Pedersen, som er leder i foreningen "JA til lindrende enhet og omsorg for barn".

– Da tar de bort en veldig viktig trygghet for barna og familiene som blir berørt av dette.

Sykehusets oppsigelse kom uten begrunnelse, bekrefter Svein Ove Ueland i Kristiansand kommune.

– Der var ingen begrunnelse. Vi synes det var litt underlig. Det samarbeidsavtalen har gått på er konsultasjon fra vakthavende barnelege i øyeblikkelig hjelp situasjoner. Det andre er fysio- og ergoterapi.

– Hvor viktig er sykehusets tjenester for Lillebølgen?

– Vi mener dette har vært viktig for oss, hensiktsmessig for sykehuset og til det beste for brukerne, sier Ueland.

Vil ha hastemøte

Kristiansand kommune vil nå ha et hastemøte med Sørlandet sykehus. Det skjer i neste uke.

Natasha Pedersen, som selv har hatt barn på Lillebølgen, frykter konsekvensene.

– Nå må de begynne å se på om ikke det er andre plasser de kan begynne å spare penger, og så bør de tenke seg nøye om. Jeg vil anbefale på det sterkeste ut fra brukerne vi representerer at man tar en skikkelig revurdering, sier Pedersen.

Mener tilbudet ikke svekkes

Tilbudet ved Lillebølgen bo- og behandlingssenter i Kristiansand blir ikke svekket.

Det hevder avdelingsleder ved Sørlandet sykehus, Kåre Danielsen.

– Denne avtalen som det refereres til er en økonomisk avtale, som vi har hatt etter at kommunen overtok Lillebølgen fra sykehuset. Den skulle sikre at barna får tilgang til spesialisthelsetjeneste når de trenger det. Det omfanget var så lite at vi fant ikke behov for den økonomiske avtalen lenger. Men tilbudet til barna er det samme, sier Danielsen.