Frykter alvorlige konsekvenser

Sykehusdirektør frykter store konsekvenser for befolkningen, hvis Sørlandet sykehus må spare mer.

Mandler både til nytte og besvær.
Foto: © Leah-Anne Thompson

Administrerende direktør Jan Roger Olsen mener Sørlandet sykehus allerede har tatt sin del av det som kan spares, og han håper eventuelle kutt ikke vil ramme foretaket.

Det er i dag blitt kjent at sammenslåingen av Helse Sør og Helse Øst ikke har vært lønnsom.

Helse Sør-østs underskudd kan bli på hele 1,4 milliarder kroner i år.

Sørlandet sykehus i Kristiansand
Foto: Kjetså, Frans / NRK

Vil ramme befokningen

Jan Roger Olsen sier at Sørlandet Sykehus allerede har tatt dramatiske grep og sikter til nedbemanningen på seks prosent for fire-fem år siden.

I tillegg ligger det i planene at Sørlandet Sykehus skal gå i null i 2010.

- Vi har ikke ytterligere tiltak som kan iversettes på Sørlandet uten at det får betydelig negativ effekt for befolkningen, slik vi ser det, forteller Olsen.

- Når du sier betydelige negative konsekvenser for befolkningen, hva mener du da?

- Det innebærer kutt i et tilbud som vi mener at befolkingen har krav på.

- Hvilke tilbud da?

- Vi har ingen eksemplifiserte tilbud å se på, forteller Olsen.

- Men vi jobber aktivt for å se om det er engangselementer som kan hjelpe oss å bygge bro over gapet for 2008, slik at vi kan få en rimelig tilnærming mot 2008-2009 sier han.