Prøveprosjekt gir trygghet

Kristiansand er én av kommunene som er med på et prøveprosjekt med telemedisin for kolspasienter. Det har vist seg å være nyttig både for pasienter og sykepleiere.

Får råd av legen gjennom dataskjermen.

Guri Paulsen får hjelp over dataskjermen.

Guri Paulsen er en av pasientene som er med i prosjektet. Hver dag tar hun nødvendige medisinske prøver av seg selv hjemme. Resultatene sender hun til sykehuset. Senere på dagen kommuniserer pasient og sykepleier via en skjerm.

– Det er jo ingen vits i å være på sykehuset når jeg kan medisinere meg selv hjemme, sier Paulsen.

– Gir en trygghet

17. mai i år ble hun lagt inn på sykehus med pusteproblemer.

– Jeg ble redd fordi jeg ikke klarte å trekke inn nok luft. Jeg hadde aldri opplevd noe liknende før, sier Paulsen.

Etter mange undersøkelser fikk hun beskjed om at hun hadde kols. Så ble hun spurt om å være med på prosjektet med telemedisin. Det takket hun ja til.

Guri Paulsen

Guri Paulsen fikk diagnosen kols tidligere i år.

Foto: Tor Saltrøe / NRK

I utgangspunktet var Paulsen skeptisk til å kommunisere med sykepleierne via en skjerm. Nå opplever hun at det er veldig nyttig.

– Når jeg kommer hjem tungpustet og fortumlet, kommer spørsmålene etter hvert. Jeg ser fram til konsultasjonene hver dag. Det gir en trygghet, sier hun.

Selv om kommunikasjonen foregår via en skjerm, synes hun ikke at det blir upersonlig.

Vil hindre innleggelser

Frode Gallefoss er spesialist på røykerelaterte sykdommer, der kols er sykdommen som rammer flest.

– Cirka 300.000 nordmenn har kols i dag. De neste 15–20 årene regner vi med at tallet vil bli fordoblet.

Frode Gallefoss

Overlege Frode Gallefoss er spesialist på røykerelaterte sykdommer.

Foto: NRK

Ifølge Gallefoss blir cirka 25 prosent av dem som blir innlagt på sykehus på grunn av kols, lagt inn på nytt i løpet av den første måneden etter utskrivelse. Målet med prosjektet er å forhindre slike reinnleggelser.

– Når vi overvåker pasienten i hjemmet, kan vi tidlig oppdage om det er tegn på forverring av tilstanden. Da kan vi endre medisineringen og hindre en ny innleggelse, sier Gallefoss.

Framtidens løsning

På Sørlandet sykehus har de gode erfaringer med bruk av telemedisin.

Vibeke Østerholt

Prosjektleder Grete Dagsvik synes det fungerer bra å kommunisere med pasienter via skjerm.

Foto: Tor Saltrøe / NRK

– Dette vil være en av framtidens løsninger for den kommunale helseomsorgstjenesten, sier prosjektleder Grete Dagsvik.

Sykepleier Vibeke Østerholt er positiv til denne måten å kommunisere med pasienten på.

– Vi får både blikkontakt og vi får snakket om de viktige tingene. Denne ordningen gjør også at vi rekker flere pasienter. Jeg opplever at det er positivt, sier Østerholt.