Forlanger flere ansatte

Tollerne makter ikke å avdekke all syntetisk narkotika som kommer inn til landet. Norsk Tollerforbund krever nå flere ansatte.

Syntetisk cannabis

Norsk Tollerforbund mener tollerne ikke klarer å avsløre og ta all den syntetisk narkotikaen som kommer inn i landet. (Arkiv)

Foto: Jan Jørg Tomstad

Fredrik Støtvig

Fredrik Støtvig mener økt innsats er tvingende nødvendig for å stanse den syntetiske narkotikaen. (Arkiv).

Foto: Erik Norrud
Narkotika

Syntetisk narkotika er ulovlig i Norge, men kjøpes over internett. (Arkiv).

– Det er et massivt fjell som burde kontrolleres. Men per i dag har ikke tollvesenet de ressursene tilgjengelig, sier forbundsleder Fredrik Støtvik.

Han mener økt innsats er tvingende nødvendig.

– For å imøtekomme den vanvittige økningen er det eneste som hjelper å få på flere ressurser som kan ha kontroller, sier han.

Øker kraftig

NRK.no har hatt flere nyhetssaker den siste tiden som vitner om at mengden syntetisk cannabis som innføres i brev og pakker øker kraftig.

En 17 år gammel jente, som ønsket å være anonym, fortalte hvor farlig dette kan være.

– Ikke prøv det. Ikke gjør det. Hold dere langt unna. Det er livsfarlig, sa jenta til NRK.

Jenta sa til NRK at hun lett kunne skaffe syntetisk cannabis på under én time i Kristiansand.

– Det er et vanvittig marked, dessverre. Det ser vi. Og den syntetiske narkotikaen som kommer inn har vi sett er livsfarlig. Man vet ikke hva man putter i kroppen, sier Støtvik.

– Det er noe jeg mener politikerne må ta på alvor.

Derfor har de bedt om et møte med finansminister Siv Jensen.

– Jeg håper virkelig at politikerne våre ser problemstillingen og gjør noe med det. Og det må de gjøres i form av at etaten får tilført mer ressurser.

Jente anonym

I ett og et halvt år hadde den 17 år gamle jenta røyket hasj daglig. Syntetisk hasj hadde hun prøvd én gang tidligere. Denne gangen fikk hun en rus som gjorde henne livredd.(Arkiv),

Foto: Geir Ingar Egeland / NRK

Ønsker økt bemanning

I fjor ble det registrert 73 nye syntetiske stoffer. Det meste av kontroll skjer på Gardermoen der all utenlandspost kommer inn, men også ute på postkontorer i distriktene.

Underdirektør i Toll- og avgiftsdirektoratet, Geir Høiseth, støtter ønsket om økt bemanning, men ser også på andre tiltak.

– For eksempel dyktiggjøring av tjenestemenn, altså det å skaffe oss bedre kompetanse, sier Høiseth.

– Det går også på dette med utstyr, at vi vurderer utstyr utover hunder. Og ikke minst etterretning, altså samarbeidet med politiet og utenlandske myndigheter i forhold til å ha god kunnskap over aktører, sier han.

Tollvesenet følger spesielt på internettforum som tilbyr syntetisk narkotika, forteller Helge Breilid hos tollvesenet i Kristiansand.

– Men det dukker stadig opp nye stoffer. Etterretningsmessig følger vi med på dem. Og vi prøver å følge de miljøene som bestiller dette på nettet. Men det er en omfattende jobb for tollvesenet, sier Breilid.

– Det er bekymringsfullt

Både politiet og tollvesenet på Sørlandet innrømmer at de bare klarer å ta en liten andel av narkotikaen. Fagforeningen mener etaten er bakpå.

– Vi har ikke nødvendig verktøy for å møte hverdagen, sier forbundsleder Støtvik i Norsk Tollerforbund.

– Hva tenker du om konsekvensene dersom dere ikke klarer å stanse mer av smuglingen?

– Konsekvensen blir at de som produserer dette, vil drive god butikk i fremtiden hvis vi ikke imøtekommer situasjonen på en ordentlig, skikkelig og troverdig måte, sier Støtvik.

– Og det er bekymringsfullt når vi ser alt det som kommer inn i landet som er livsfarlig, sier han.

Finansminister Siv Jensen har ikke vært tilgjengelig for kommentar, men departementet har sendt NRK følgende uttalelse:

«Finansdepartementet er kjent med at det er stadig flere smuglingsforsøk av syntetisk narkotika i postforsendelser. Departementet har tiltro til at Toll- og avgiftsetaten styrer kontrollressursene dit behovet til enhver tid er størst. Vi imøteser videre dialog med Norsk Tollerforbund.»