Foreslår å gi mer penger til miljøbevisste idrettslag

Arendalsselskapet Idrettsfinans foreslår å bruke tippeordningen for å bli kvitt gummikulene på kunstgressbanene. Idrettslag- og foreninger som tenker miljø, bør premieres, mener selskapet.

Myndighetene vil nå vurdere om idrettslag og kommuner skal få ekstra støtte til å bytte ut miljøskadelig fyllmasse på kunstgressanlegg.

– Dette er granulaten som vi må bli kvitt. Det er et oppmalt bildekk som i utgangspunktet ikke er miljøfarlig, men det brytes aldri ned og skader livet i sjøen, sier styreleder i Idrettsfinans, Øystein Djupedal.

Han sitter på huk på kunstgressbanene på Myra i Arendal og ser på laget med små gummikuler som dekker snøen og asfalten rundt hele baneanlegget.

– Idretten må ta ansvar

Arendalsselskapet Idrettsfinans har kontaktet kulturkomiteen på Stortinget og bedt de vurdere om idrettslag og kommuner skal få ekstra støtte til å bytte ut miljøskadelig fyllmasse på kunstgressanlegg.

– Enten må vi skifte ut granulaten på de banene som er, eller når det bygges nye må det tildeles større tilskudd slik at lag og foreninger ikke får større kostnader. Det synes vi idretten bør ta sin del av ansvaret for, understreker Djupedal.

Djupedal

Styreleder i Idrettsfinans, Øystein Djupedal, ser på gummifyllet på kunstgressbanen på Myra i Arendal.

Foto: Erik Wiig Andersen / NRK

Han understreker at de miljøvennlige alternativene er mye dyrere, derfor bør Norsk Tipping dele ut penger til de lag- og foreninger som velger å satse miljøvennlig.

Les også: Tonnevis med gummi fra fotballbaner går rett i naturen

Les også: Advarer mot kunstgress av bildekk

Kork kan være svaret

Jann B Nilsen er bygartner i Arendal, og som i mange andre kommuner jobber også han nå med å finne alternative, miljøvennlig fyllmasse til kunstgressbanene.

– Det er et tidsskifte både i Norge og i Europa for å se på alternative produkter. Kork er et bra produkt men det finnes ikke de mengdene som dette markedet etterspør hvis vi skal begynne å rehabilitere kunstgressbaner i stor skala og erstatte gummi med kork, sier han.

Myra kunstgressbane

Det er ventet at det i de nærmeste årene vil bli behov for å skifte ut mange av kunstgressbanene som ble laget for 8-10 år siden (Kilde: Miljødirektoratet).

Foto: Erik Wiig Andersen / NRK

– Nå er det spilt inn et forslag om å kompensere merutgiftene en har med å bruke miljøvennlige alternativer, hva tenker du om det?

– Det tror jeg er et bra spor å følge. Kulturdepartementet gjorde det da det gjaldt lysarmaturer for noen år siden, der hadde de en egen tilskuddsordning som gikk på at man fikk økonomiske midler gjennom tippemiddelordningen, for å iverksette utskiftningen av dette og det var vellykket.

I vår starter arbeidet med en stortingsmelding rundt idretten.

Leder av kulturkomiteen på Stortinget, Svein Harberg mener forslaget fra Idrettsfinans er svært interessant.

Kunstgress

Granulat laget av brukte bildekk inneholder mer miljøgift og sink enn granulat laget fra annet nytt materiale. Alternativene er andre typer granulat, plastkuler og sand (Kilde: Miljødirektoratet).

Foto: Erik Wiig Andersen / NRK

– Jeg håper vi får ordninger som stimulerer til- og som belønner de som gjør miljøtiltak også i forhold til kunstgressbanene. Det ville også vært bra om noen griper fatt i det rent forskningsmessige og ser til at vi ikke går i en felle. Vi må forsøke å fjerne gummigranulatene uten å måtte skifte ut hele banedekket på alle disse banene som har godt gress, sier Harberg.