Advarer mot kunstgress av bildekk

Politikere frykter det er brukt helsefarlige gummikuler av resirkulerte bildekk som underlag på kunstgressbaner og lekeplasser.

Farlige gummikuler på kunstgressbaner

Gummikulene inneholder over 60 ulike kjemiske stoffer.

Foto: Kjetil Nesgård / NRK

Trondheim kommune jobber nå for å få svar på om gummikulene på fotballbanene og lekeplassene kan utgjøre helsefare for barna som bruker anleggene.

– Det er viktig å få klarhet i dette, sier Geirmund Lykke, kommunalråd for KrF.

Advarer inntil videre

Miljøenheten i kommunen har gått ut med en foreløpig anbefaling om å ikke benytte produkter av resirkulerte bildekk i barns lekemiljø.

Advarselen gjelder inntil kommunen har vurdert produktenes innhold av miljøgifter og deres utlekkingspotensial bedre.

Kommunen har fått økonomisk støtte fra Klima og forurensningsdirektoratet (Klif) til å gjennomføre en utvidet undersøkelse av miljøgifter i fallunderlag og underliggende jord.

Miljøverndepartementet har fastsatt forbud mot bildekk med PAH-forbindelser, fra 1. januar 2010.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Farlige gummikuler på kunstgressbaner

Gummikuler på Havstein kunstgressbane.

Foto: Kjetil Nesgård / NRK

Mer enn 60 ulike kjemiske stoffer

På sin hjemmeside skriver Trondheim kommune at gamle bildekk inneholder over 60 ulike kjemiske stoffer.

Naturlig og syntetisk gummi utgjør 40 prosent av innholdet.

Andre viktige bestanddeler er carbon black, høyaromatiske oljer (HA-oljer som blant annet inneholder store mengder PAH-forbindelser), samt fenoler, ftalater, PCB, svovel, sink, krom og andre metaller.

Politikerne bekymret


– Det brukes svært store mengde slike gummikuler på idrettsplasser og lekeplasser, sier Geirmund Lykke til NRK.

Han tok opp bekymringen i formannskapet tirsdag.

– Vi må være sikre på at de ikke har innhold som kan gi helseskader for brukerne.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Farlige gummikuler på kunstgressbaner

Støtdempende gummimatter er hyppig brukt som fallunderlag på lekeplasser og i barnehager og skoler. I motsetning til støtsand virker gummimattene støtdempende også om vinteren.

Foto: Kjetil Nesgård / NRK

Lekker til omgivelsene

Etter det kommunen kjenner til er det bare utført kjemiske analyser av én prøve av støtdempende matter i Norge, og fem prøver av gummigranulat fra kunstgressbaner.

Analysene indikerer at begge typer produkter lagd av resirkulerte bildekk har et høyt innhold av HA-oljer, PAH-forbindelser, sink, krom, og et moderat innhold av fenoler og ftalater.

Gummigranulat av ny gummi, EPDM, har et mye lavere innhold av miljøfarlige stoffer.

Flere av giftene i resirkulerte gummigranulater damper til luft mens andre lekker til underliggende jord og videre til nærmeste vassdrag.

NIVA har konkludert med at det lekker sink, fenoler og PAH-forbindelser fra granulater på kunstgressbaner.

Dette førte til at Klif allerede i 2006 anbefalte å slutte å bruke oppmalte bildekk i kunstgressbaner.

Norsk institutt for Luftforskning (NILU) har undersøkt innelufta i tre innendørs kunstgressbaner. De finner at bruk av gummigranulat fra oppmalte bildekk fører til en betydelig belastning på innemiljøet.

Verken Folkehelseinstituttet eller Radiumhospitalet fraråder å trene på slike baner.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.