Flytter 45 arbeidsplasser

45 rederiansatte i Grimstad må flytte til Oslo eller andre steder i Europa. Eller slutte.

UECC

Nesten to tredjedeler av UECCs stillinger i Grimstad flyttes.

Foto: NRK

I dag kom meldingen om at rederiet United European Car Carriers (UECC) vil flytte nesten to tredjedeler av staben i Grimstad til Oslo eller andre steder i Europa.

Av de 70 stillingene på Grimstadkontoret vil rederiet beholde bare 25, melder adressetidende.no.

Til nå har det delvis norske shipping-firmaets hovedkontor vært delt mellom Oslo og Grimstad, men Grimstadkontoret vil heretter fungere som et servicesenter for selskapet.

Fremtidige behov

- Økt konkurranse og et marked i kontinuerlig forandring gjør det nødvending for UECC å etablere en mer strømlinjeformet organisasjon for å tilpasse seg fremtidige behov, sier administrerende direktør i UECC, Craig Jasienski.

Omstruktureringen vil altså ikke umiddelbart gi noen sparken, men store deler av personellet vil måtte flytte til et helt nytt sted om de vil fortsette i jobbene sine.

- Vi har forståelse for at ikke alle har anledning til å flytte. Disse blir tilbudt veiledning og en sluttpakke, sier Jasienski.

Den nye organisasjonsstrukturen er planlagt å begynne 31. mars og være ferdig implementert innen utgangen av august i år, melder adressetidende.no.