800 uten jobb i bygg- og anleggsbransjen på Sørlandet

Nesten 800 personer i bygg- og anleggsbransjen på Sørlandet er nå helt arbeidsledige.

Byggeplass

Avdelingsdirektør Øivind Svendsen i NAV Aust-Agder sier arbeidsledige må være innstilt på å flytte på seg for å få jobb utover vinteren.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / SCANPIX

Nesten 20 prosent av alle arbeidsledige på Agder er fra bygg- og anleggsbransjen.

Bare i desember økte arbeidsledigheten i bygg- og anleggsbransjen i Aust-Agder med et hundre personer.

– Det er en forsterkning av en utvikling vi har sett gjennom året. Det kan skyldes både bygg og en overkapasitet innenfor anlegg, sier avdelingsdirektør Øivind Svendsen i NAV Aust-Agder.

Verst i Aust-Agder

Are Eliassen, regiondirektør for entreprenørselskapet Skanska Sør måtte si opp om lag 60 ansatte i 2013. I dag har firmaet 50 permitterte i Aust- og Vest-Agder. Det utgjør 30 prosent av arbeidsstokken.

Eliassen regner med at de fortsatt vil være permittert utover vinteren.

– I løpet av 2014 er jeg rimelig optimistisk, og regner med de er i arbeid alle sammen utover året. Men det vil ta sin tid. Mange vil være permitterte i første halvår i 2014, sier Eliassen.

Han bekrefter at det ser mest dystert ut for arbeidsstokken i Aust-Agder.

– Ja, vi er mer optimister på markedet i Vest-Agder enn i Aust-Agder for 2014, sier Eliassen.

Forventer flere permitteringer

I Vest-Agder var det 390 helt arbeidsledige i bygg- og anleggsbransjen ved utgangen av fjoråret.

Avdelingsdirektør Per Lund i NAV Vest-Agder forventer en kraftig økning av permitterte i januar.

– Vi regner med det går opp mellom 70 til 140. I tillegg ser vi at bransjen bruker en del utenlandsk arbeidskraft, så vi er usikre på hvordan det vil slå ut, sier han.

Men Lund er usikker på hvordan bygg- og anleggsmarkedet i Vest-Agder vil utvikle seg utver året.

– Vi ser at det kommer til å bli en nedgang innenfor bygg og anlegg. Men vi er veldig usikre på hvordan det kommer til å bli fremover, legger han til.

– Må flytte på seg

Avdelingsdirektør Øivind Svendsen i NAV Aust-Agder regner ikke med større arbeidsledighetsøkning i bygg- og anleggsbransjen. Men han sier arbeidsledige må være innstilt på å flytte på seg for å få jobb utover vinteren.

– Folk er nødt til å søke jobber utenfor Agder for å finne arbeid. Det er andre områder i landet som har høyere aktivitet og som har etterspørsel, sier Svendsen.

Bygg- og anleggsbransjen selv, representert ved Are Eliassen i entreprenørselskapet Skanska, er optimistiske for 2014.

– Vi tror vi har nådd en topp i vår permitteringssituasjon, sier Eliassen.