Flere lagrer vann, mat og batterier

Folk er bedre forberedt på kriser i dag enn før koronaepidemien. En fersk undersøkelse viser at nesten én av tre nå lagrer vann hjemme.

– Koronakrisen har vist oss at det vi ikke trodde kunne skje, faktisk kan skje, sier direktør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Elisabeth Aarsæther.

Hun tror koronakrisa har gjort at flere nordmenn nå er forberedt på uforutsette hendelser.

Dette viser også en fersk spørreundersøkelse som Ipsos har utført for DSB.

I høst, før koronaepidemien, svarte 20 prosent at de lagret drikkevann hjemme.

I dag er andelen 29 prosent.

– Folk har tydeligvis tatt til seg rådene om at man må være forberedt på en krise. De kjøper inn batterier, mat og ikke minst vann som er helt nødvendig å ha hvis infrastrukturen ryker, sier Aarsæther.

I dag oppgir nesten åtte av ti nordmenn (77 prosent) at de kjenner til DSB sine råd om at alle husstander bør være forberedt om å klare seg i tre døgn.

I fjor høst var andelen 65 prosent.

– Jeg synes den norske befolkning har tatt til seg viktige råd, fastslår Aarsæther.

Elisabeth S. Aarsæther, direktør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Elisabeth Aarsæther, direktør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er sikker på at koronapandemien har vist folk at kriser kan oppstå.

Foto: Privat

Handler om sunn fornuft

En av dem som følger myndighetenes råd er Fredrik Juell fra Birkeland. Han har blant annet seilt som kokk om bord på skuta «Berserk».

Der lærte han mye om hvordan du overlever i ekstreme forhold uten storsamfunnets hjelp.

For en tid tilbake stilte han og kona seg spørsmålet om de var godt nok forberedt dersom noe skulle skje her i Norge. Svaret var nei.

– Hvis strømmen går, er det 1800-tallet med en gang. Jeg tenker at det bare er sunn fornuft å ha litt liggende hjemme, sier Juell.

Han utviklet selv Nødpakka som han selger.

Den tidligere «Berserk»-seileren er glad for den ferske undersøkelsen som viser at folk er bedre forberedt på kriser nå enn før korona.

– Det handler ikke om dommedag, men om fornuft. Alle de eldre har litt ekstra fordi det er fornuftig, sier han.

Fredrik Juell.
Foto: Tom Nicolai Kolstad / NRK

Skal klare seg i tre døgn

DSB har de siste årene jobbet for at folk skal bli bedre forberedt på å klare seg selv i tre døgn ved en krise.

På sikkerhverdag.no har de utarbeidet en liste med konkrete eksempler på hva folk kan ha i hus.

– Det er tre døgn fordi de som har kriseberedskap som yrke skal få tid til å områ seg å ta vare på de store krisene. Vi skal ikke bry krisemannskapene, men tar vare på oss selv en stund, forklarer Elisabeth Aarsæther.

Beredskapslager

Førstehjelpsskrin, ved og DAB-radio er noen av tingene Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) anbefaler at du har klart hjemme.

Foto: Gaute Gjøl Dahle

Ikke glem batterier

Hva er det aller viktigste å ha i tilfelle krise?

– Folk glemmer ofte vann og batterier. Å høre og få beskjeder på radioer hvis det skjer en krise, er veldig viktig. Å lade mobilen og ha litt mat og mye vann er det viktigste, sier Aarsæther.

Tåler vann egentlig å bli oppbevart i flere år?

– Ja, vi har sjekket dette med forskere. De svarer at vann kan lagres i mange år uten problem.

En av dem som har lagret litt mer hjemme etter koronakrisa er Elise Songe Kittelsen.

– Jeg tenker mer gjennom hva jeg kjøper nå enn før og har ekstra av både tørrvarer og hermetikk, sier hun.

Elise Songe Kittelsen med venner.

Elise Songe Kittelsen (t.v.) har et ekstra lager av både tørrvarer og hermetikk hjemme. Her med vennene Sander Høyland og Emmeline Pedersen.

Foto: Tom Nicolai Kolstad / NRK