Flere lærlinger til anleggsbransjen

Store veiprosjekter på Sørlandet de neste åra bør sikre flere ungdommer jobb, mener Fremskrittspartiet. Partiet ber flere unge sikte seg inn på anleggsbransjen.