Flere koblinger mellom Demokratene og SIAN

En nyvalgt fylkesleder i Demokratene var leder i SIAN til i år. En sekretær i Demokratene er også sekretær i SIAN. Partilederen avviser samarbeid med den islamfiendtlige organisasjonen.

Makvan Kasheikal

SIER HVERKEN JA ELLER NEI: Partileder for Demokratene Makvan Kasheikal svarer hverken ja eller nei på spørsmål om en person som er aktiv i SIAN kan være medlem av Demokratene.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Vi har ikke noe formelt eller uformelt samarbeid med SIAN. Det er noe vi har vært tydelige på, sier Demokratenes partileder Makvan Kasheikal.

Demokratenes nyvalgte fylkesleder i Viken Stig Andersen, har for øvrig vært leder i SIAN fra 2014 til han gikk av i år. Sekretær i Demokratenes sentralstyre Christen Krogvig, er også sekretær i SIAN.

SIAN (Stopp islamiseringen av Norge) har som formål «å motarbeide, stoppe og reversere islamiseringen av Norge».

Det var slike bindinger som gjorde at fire innvalgte representanter for Demokratene i Kristiansand, valgte å bryte med partiet etter valget.

Prøvde å endre vedtektene

Utbryterne i Kristiansand er ikke de første som har reagert på at medlemmer i partiet har bånd til ytterliggående organisasjoner.

Allerede i 2016 var dette et hett tema. Flere fylkeslag var bekymret.

– Blant annet var Max Hermansen fra Pegida foreslått som ny leder for Demokratene, sier tidligere medlem i Demokratene Per Midtøy fra Askøy i Hordaland.

Han forteller at fylkeslagene i Hordaland og Oslo ikke likte dette. Derfor dro de til partiets landsmøte i Kristiansand med forslag til nye vedtekter.

I vedtektene var det en paragraf som skulle hindre at personer med tilknytning til blant annet SIAN og Pegida ble godtatt i partiet:

«§2.1 Alle personer over 18 år kan søke medlemskap i Demokratene i Norge. Det er imidlertid en forutsetning at vedkommende ikke er medlem av noe annet politisk parti eller medlem, støttemedlem eller på annen måte aktiv i en organisasjon med en aktivitetsform som for eksempel SOS Rasisme, SIAN, Pegida, FMI, NDL, VIGRID, m.fl.»

Ifølge Midtøy fikk forslaget flertall, men det var ikke nok. To tredeler måtte stemme for. Det skjedde ikke.

– Vi vant en seier på bortebane, men tapte likevel, sir Midtøy.

Max Hermansen

Max Hermansen holder appell på en SIAN-demonstrasjon på Gjøvik i juni 2018. Da var han også aktiv i Demokratene.

Fjernet fra partiets lister

Ifølge Midtøy fikk forsøket på å forandre vedtektene konsekvenser.

– Alle som var på flertallet side, ble fjernet fra partiets lister.

Han mener det var 57 personer til stede på landsmøtet det året. Han anslår at rundt 30 ble fjernet, inkludert ham selv.

– Vi ble ikke ekskludert, men partiledelsen ga kommunen beskjed om at vi ikke fikk lov til å kalle oss Demokratene. De betraktet oss ikke som en del av partiet lenger, sier Midtøy om hva som skjedde med ham og partifellene på Askøy.

Per Midtøy

Tidligere medlem i Demokratene Per Midtøy, forteller at han ble fjernet fra partiet etter forsøket på å endre vedtektene i partiet.

Foto: privat

– Følger ikke vedtektene

Året etter ble det imidlertid en endring i vedtektene.

Tidligere medlem i partiet Frank Salvesen, forteller at han fikk i oppdrag å skrive nye.

– Etter en lang diskusjon ble en linje som var viktig med tanke på hvem som kunne ha verv i Demokratene, tatt inn, sier han.

Mens det i de gamle vedtektene sto at det var en forutsetning at medlemmer ikke var medlem i noe annet politisk parti, står det følgende i vedtektene fra 2017 som også gjelder i dag:

«Personer som er individuelt medlem av annet parti, konkurrerende politisk organisasjon eller annen virksomhet hvis formål og profil kan skade DIN, kan ikke ha verv i Demokratene i Norge.»

Salvesen som meldte seg ut av partiet samme år, mener de nye vedtektene ikke blir fulgt når det gjelder hvem som kan ha verv i Demokratene.

– Max Hermansen ble ekskludert først i år. Det er over to år etter at han egentlig skulle vært ekskludert. Han skulle vært ute samme dag som de nye vedtektene ble vedtatt, sier han.

Frank Salvesen

Tidligere medlem i Demokratene Frank Salvesen, mener Demokratene bryter sine egne vedtekter på punktet som går på hvem som kan ha verv i partiet.

Foto: Thomas Grønvold/NRK

Svarer hverken ja eller nei

Partileder for Demokratene Makvan Kasheikal sier at den omtalte paragrafen innebærer at man ikke kan være medlem av et annet politisk parti og være medlem av Demokratene.

– Kan en person som er aktiv i for eksempel SIAN være medlem i Demokratene?

– Vi har ikke noe formelt eller uformelt samarbeid med SIAN. Det har vi vært tydelige på. Det gjelder også andre organisasjoner, sier han.

– Du svarer ikke helt på spørsmålet. Kan en person som er aktiv i SIAN være medlem i Demokratene?

– Det forrige svaret er mitt svar på det, sier Kasheikal.

På spørsmål om partiet følger vedtektene på dette punktet, svarer partilederen at det er sentralstyret etter henvendelse om vedtektsbrudd som skal vurdere om vedtektene er brutt.

– Frem til nå har vi ikke fått noen henvendelser eller meldinger om brudd, sier han.

Vidar Kleppe og Makvan Kasheikal

Medlemmer i Demokratene i Kristiansand samlet før fire valgte å bryte med partiet. Partileder Makvan Kasheikal til høyre i bildet. Ved hans side sitter gruppeleder i Kristiansand Vidar Kleppe.

Foto: Heidi Ditlefsen / NRK

Utmeldt av SIAN, men er en støttespiller

Tidligere leder i SIAN og nyvalgt fylkesleder for Demokratene i Viken Stig Andersen, sier at hans bakgrunn i SIAN aldri har vært problematisert i Demokratene.

Andersen, som også tidligere har vært medlem Demokratene, meldte seg inn på nytt i år. Bakgrunnen var at han oppdaget at det ikke var noe fylkeslag i hans område. Det vil han prøve å bygge opp før neste stortingsvalg.

Han sier han ikke er medlem av SIAN lenger, men at han fortsatt er en støttespiller.

– Jeg har litt kontakt med dem i ny og ne, men jeg er ikke aktiv på samme måte som jeg var før.

– Så du sympatiserer fortsatt med SIAN?

– Ja det gjør jeg, sier Andersen.

Han mener det SIAN står for er forenlig med det Demokratene står for.

Andersen legger til at han mener det er et problem at folk som har en sterk formening om hva SIAN mener, egentlig ikke vet hva organisasjonen står for.

Stig Andersen

Fylkesleder for Demokratene i Viken Stig Andersen, sier at han fortsatt er en støttespiller for SIAN.

Foto: Eirik Pessel-Kleiven / NRK

– Bør være uproblematisk

Sekretær både i Demokratenes sentralstyre og SIAN, Christen Krogvig, sier at det i Demokratenes program er slått fast at partiet støtter menneskerettighetene. Derfor mener han det bør være uproblematisk for partiet å ha medlemmer som er med i organisasjoner som hegner om disse rettighetene.

Om sitt syn på islam, sier han at han er motstander av den opprinnelige formen for islam.

– Det en form for islam som fremdeles støttes av fremstående islamske ledere, sier han.

Krogvig understreker at han har stor respekt for noen muslimske ledere som har kjempet for å beskytte religiøse minoriteter i Syria.

Utbryterne i Kristiansand reagerte også på Demokratenes samarbeid med Selvstendighetspartiet før valget i år. Personer fra Selvstendighetspartiet ble ført opp på Demokratenes lister.

Grunnlegger av Selvstendighetspartiet, Ellen Due Brynjulfsen, har talt på flere arrangement i regi av SIAN.