Normal

Får refs

Flekkefjord kommune har brutt likestillingsloven.

Lov om Likestilling
Foto: NRK

Flekkefjord er én av seks kommuner som får refs av likestillings- og diskrimineringsombudet.

For andre året på rad har Flekkefjord slurvet med redegjørelsen for hvordan det står til med likestillingen i kommunen, og hva de har tenkt å gjøre for å rette på eventuelle mangler.

Kommunen risikerer økonomisk straff dersom ikke manglene rettes opp.

LES: DÅRLIGST I LANDET PÅ LIKESTILLING

- Det å rapportere godt og grundig gir viktig kunnskap. Systematisk arbeid over tid gir resultater, sier likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås til NTB.

Likestillings- og diskrimineringsombudet har kontrollert 64 kommuners redegjørelser om likestilling for 2007. Bare en tredel, 18 kommuner, har levert en godkjent redegjørelse. 26 har fått godkjent, til tross for mangelfull rapport, mens 20 leverte redegjørelse som var for dårlig til å bli godkjent.

Det er andre år at ombudet sjekker tilstanden for likestilling i norske kommuner. Neste år vil kontrollen trolig bli utvidet til også å omfatte bedrifter, og det er også aktuelt med stikkprøver.