Fire døde etter rusmisbruk på ett år

Flekkefjord kommune vil drøfte situasjonen etter at fire menneske har døydd på grunn av rusmisbruk i Flekkefjord dei siste 12 månadene.

Rusmisbruk

MISBRUK: Fire personar har omkomme som følgje av rusmisbruk dei siste 12 månadene i Flekkefjord. No vil kommunen sjå på årsakene. (Illustrasjonsfoto)

– Kommunen er oppteken av å sjå om dette skuldast tilfeldigheiter. Om det har vore fleire enn vanleg, eller om det er andre årsaker som ligg bak, seier kommunalsjef Bernard Nilsen til NRK.no.

Kalla inn til møte

Lensmann Asbjørn Skåland i Flekkefjord

Asbjørn Skåland

Foto: Lars Eie / NRK

Flekkefjord har rundt 9000 innbyggjarar. Fire dødsfall relatert til rusmisbruk på 12 månader er høgare enn normalt.

I løpet av ein 12 års periode har 17 menneske omkomme som følgje av rusmisbruk, anten alkohol eller narkotika. No vil kommunen gjere grep.

– Konkret at vi teke initiativ til eit internt arbeidsmøte med lege, sosialteneste, psykisk helseteneste og politi for å sjå på situasjonen saman, seier Nilsen.

Arresterte 40 personar

Lensmann i kommunen, Asbjørn Skåland, meiner antal narkomane i byen har vore stabilt dei siste åra.

– Vi har rimeleg bra kontroll. Vi har hatt større kontrollar i Kvinesdal og Flekkefjord og arresterte rundt 40 personar. Det var i hovudsak mindre kvantum og det gjekk mykje i hasj, seier han.