NRK Meny
Normal

Fengslene får eget NAV-kontor

Fengslene i Agder skal nå få sitt eget NAV-kontor. Målet er å få de innsatte raskt ut i jobb etter endt soning.

Nav i fengsel fengselsdør

Denne fengselscellen skal nå bli omgjort til NAV-kontor i Kristiansand fengsel, sier tilbakeføringskoordinator, Greta Birkeland åpner opp.

Foto: Kari Jeppestøl Arntzen / NRK

per lund

Leder for NAV i Vest-Agder, Per Lund, sier at målet med det nye tilbudet, er at færrest mulig av de innsatte skal gå på trygd når de kommer ut av fengselet.

Foto: Eirik Damsgaard / NRK

Hittil har NAV bare bidratt med rådgiving i fengslene. Nå skal de derimot inn i fengslene og drive saksbehandling.

Leder for NAV i Vest-Agder, Per Lund, sier at målet med det nye tilbudet, er at færrest mulig av de innsatte skal gå på trygd når de kommer ut av fengselet.

– Målet er å få folk fortest mulig tilbake i jobb, enten på den arbeidsplassen de var før de ble satt inn eller at de finner seg en ny jobb.

LES: Får barneansvarlige i fengslene

Nav i fengsel celle

Denne fengselscella på toppen av tinghuset blir nå NAV-kontor. Det skal gjøre kommunikasjonen mellom NAV og fangene bedre, sier tilbakeføringskoordinator i fengselet i Kristiansand, Greta Birkeland.

Foto: Kari Jeppestøl Arntzen / NRK

Trenger noe å gå til

– Det gjelder både ytelse og aktivitet, og ikke minst bolig. Det er viktig at disse tingene er på plass når de skal løslates, sier tilbakeføringskoordinator i Kristiansand fengsel, Greta Birkeland.

I dag er det Birkeland som har kontakt med NAV for de innsatte i Kristiansand fengsel. Det tar mye tid.

– Totalt sett så bruker vi mye tid på å sitte i telefonen og på å prøve å finne ut hvem vi skal kontakte, sier hun.

Ifølge Birkeland er det viktig at mest mulig er tilrettelagt for de innsatte når de skal ut i samfunnet igjen.

Vil vurdere arbeidsevne

Den innsattes arbeidsevne skal vurderes av NAV mens de er i fengselet.

– Det skal skje i samarbeid med verksdriften i fengselet. NAV skal snakke med hver enkelt innsatt og med dem som ser de innsatte i det daglige, sier Birkeland.

Hun forteller at NAV da kan bruke dette i sine vurderinger av arbeidsevne, som styrer hvilken grad av oppfølging og ytelse man kan søke.

Birkeland tror NAV i fengselet vil bidra til at de innsatte vil få en mer tilrettelagt hverdag når de slipper ut.

– Mange havner tilbake i gamle synder fordi de ikke har noe å gå til, sier Birkeland.

Det nye tilbudet er et samarbeid mellom kriminalomsorgen og NAV. Fengslene har blitt bedt om å tilrettelegge fasiliteter. I Kristiansand jobber de nå med dette.

Også ved Arendal fengsel ser tilbakeføringskoordinator Tove Løvik Johansen positivt på å få NAV i direkte saksbehandling med de innsatte.