Får jakte på ulv i to uker

Fylkesmannen tillater at det skytes én ulv i seks kommuner i Vest-Agder.

Ulv

ILLUSTRASJONSBILDE

Foto: Løchen, Per / SCANPIX

Jakten må skje i løpet av de to neste ukene i Sirdal, Kvinesdal, Hægebostad, Audnedal, Marnardal eller Åseral. Fellingstillatelsen er gitt til det interkommunale skadefellingslaget i Vest-Agder.

Ulvespor høyt

Kristian Eiken Olsen i Statens Naturoppsyn mener det er snakk om den samme hannulven som har laget disse sporene.

Foto: Kristian Eiken Olsen

Bekreftet ulvemøkk

Allerede i januar i år ble det observert det som trolig var en ulv langs riksvei 42 mellom Evje og Froland.

Ut over vinteren og våren er det gjort flere observasjoner av gråbein.

15. mars i år at det ble funnet spor og møkk øst for Juvatn i Åseral. Fylkesmannen fikk senere bekreftet at det var en hannulv som det ble registrert spor og møkk fra.

Også i påska, 6. april, gjorde Kristian Eiken Olsen i Statens Naturoppsyn en mulig observasjon av ulvespor nordøst i Åseral kommune. Sporene ble funnet på grensa mellom Espelid/Juvvasstøyl og Bygland kommune.

Ulvespor

Dette bildet tok Kristian Eiken Olsen 6. april i år. Bildet viser det som med all sannsynlighet er en ulv.

Foto: Kristian Olsen Eiken

Søkte om fellingstillatelse

Etter flere mulige observasjoner av ulv bestemte Agderkontoret i Norsk Bondelag seg for å søke om ekstraordinær fellingstillatelse.

Den forrige lisensjaktperioden utløp 31. mars. Da stod det igjen én ulv på kvoten i region 1 (Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland og Vest-Agder) og region 2 (Aust-Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud).

– Å sikre uttak av ulv i beiteområder i Agder, før beitesesongen starter, vil være i tråd både med regionenes forvaltningsplaner og regjeringens signaler, skrev organisasjonssjef i Bondelaget, Finn Aasheim, i søknaden.