Får fem millioner til ekstraundervisning

De videregående skolene i Vest-Agder får til sammen fem millioner kroner til ekstra undervisning etter lærerstreiken. Det er halvparten av det som ble spart inn.

Lærerstreik

Vest-Agder fylkeskommune sparte 10 millioner kroner på lærerstreiken. Halvparten av de innsparte midlene går til skolene i fylket.

Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Til sammen sparte Vest-Agder fylkeskommune 10 millioner på lærerstreiken. Halvparten av pengene går tilbake til skolene.

Det er Arly Hauge, fylkesutdanningssjef i Vest-Agder, svært glad for.

Utdanningssjef i Vest-Agder, Arly Hauge.

Utdanningssjef i Vest-Agder Arly Hauge er glad for at skolene får en stor del av de innsparte midlene etter lærerstreiken.

Foto: Nyhetsspiller / NRK

– Jeg er godt fornøyd med at vi kan tilbakeføre halvpartene av de innsparte midlene til skolene. Skolene har sendt inn en oversikt over hvordan de skal få i gang tiltak for å gi best mulig opplæring til de elevene som har blitt utsatt for redusert undervisning som følger av streiken, sier Hauge til NRK.

Ekstra timer to dager i uka

Hva de resterende fem millionene skal brukes til er ennå ikke avgjort, sier Olav Haavorstad, leder for hovedutvalget for kultur og utdanning.

Men for skolene kommer pengene godt med til undervisning, sier utdanningssjefen.

– De har nok fokusert på de viktigste fagene. I de fagene tilbyr skolene nå ekstra timer en til to dager i uken etter skoledagen er slutt.

Det settes også inn leksehjelp.

Undervisning frem til vinteren

Lærerstreik

Flere skoler, både ungdomsskoler og videregående skoler i agderfylkene ble rammet av lærerstreiken.

Foto: Rebecca Trondsen / NRK

Og det kan bety mer undervisning gjennom hele skoleåret.

– Elevene har en travel hverdag. Noen har opptil 35 timer i uken så vi må spre dette utover en periode, sier Hauge og viser til en skole som forteller at de kommer til å tilby ekstraundervisning resten av høsten og utover vinteren, sier Hauge.

– Det blir en del timer ut av dette. Vi jobber hele tiden med å se at elevene får best mulig utbytte av de ressursene vi har. Jeg tror dette er et veldig godt bidrag, legger han til.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Streikevakter

Streikevakter ved Oddemarka ungdomsskole i Kristiansand, en av flere skoler som ble berørt av lærerstreiken.

Foto: Rebecca Trondsen / NRK

– Aller helst ville vi hatt alle pengene

Bjørn Baugstø er viserektor på Kvadraturen skolesenter i Kristiansand. Han hadde gjerne sett at skolene fikk alle de innsparte pengene etter streiken.

– Aller helst ville vi jo hatt alt sammen, men vi får være fornøyd med at vi får halvparten. Da har vi i hvert fall mulighetene til å gjøre noe, sier han.

Hva skal dere bruke pengene på?

– Vi skal bruke de slik vi pleier å bruke ressursene våre. Vi har et system for å fange opp de behovene som elevene har og for å møte disse behovene trenger vi ressurser, sier Baugstø.

Så mye sparte agderkommunene

22 kommuner og 18 fylkeskommuner ble rammet av lærerstreiken som varte fra 10. juni og frem til 1. september i år.

I løpet av streiken sparte altså Vest-Agder fylkeskommune 10 millioner kroner, Aust-Agder 5,7 millioner.

Arendal og Kristiansand kommune sparte til sammen nesten 11 millioner kroner på streiken.

Utregningene gjelder Utdanningsforbundets medlemmer.