Skolene i Arendal får ikke beholde streike-millioner

Skolene i Arendal får ikke beholde alle pengene kommunen sparte på lærerstreiken. Tre av de fem millionene skal brukes til andre formål i byen. Det bestemte formannsskapet i dag.

Formannskapet i Arendal fordelte pengene kommunen sparte i lønnsmidler på lærerstreiken.

– Der hvor man helt konkret og spesifikt kan bøte på skader streiken har gjort, kan vi bevilge opptil to millioner. Da må man ikke bare putte det inn i den store potten, men gjøres rede for, sier Venstres Pål Koren Pedersen.

Arendal kommune sparte rundt fem millioner kroner på lærerstreiken, men flertallet av politikerne vil altså bruke tre av millionene til andre formål.

– Resten av midlene må sees helhetlig, trekkes inn og brukes generelt i kommunens økonomi, sier Koren Pedersen.

Til tross for at utdanningsforbundet i Arendal var klare på at pengene spart under lærerstreiken burde gis til skolen, ble bare to av millionene gitt tilbake til skolen.

Tilbake til klasserommet

Rune Sævre (SV) er uenig. SV og Arbeiderpartiet mente alle pengene burde komme elevene tilgode.

– Det er elevene som har lidd under streiken, en streik som lærerne vant. Da burde pengene havne tilbake i klasserommet, sier Sævre.

Burde brukes på elevene

Leder i Utdanningsforbundet i Arendal Geir Lundgren reagerer på pengefordelingen.

geir lindgren

Geir Lindgren.

Foto: Morten Rosenvinge / NRK

– Vi synes dette er veldig uheldig. De elvene som først ble ramma av streiken, blir nå ramma av reduserte budsjetter, sier han.

Utdanningsforbundet mener de sparte lønnsmidlene burde blitt brukt til å ta igjen undervisning elevene mistet under lærerstreiken:

– Styrking av undervisninga den tida som er igjen på skolen ville vært mye mer fornuftig. Da kunne kanskje elevene også klart å ta igjen en god del av det de mista, sier Lindgren.

Lindgren mener elevene nå får dobbel straff:

– Ja, jeg vil faktisk si det sånn.

– Det er undervisning som ikke er levert

harald danielsen

Rådmann Harald Danielsen

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Rådmann Harald Danielsen mener det kan forsvares å trekke tilbake pengene fra skolens budsjetter:

– Dette er utgifter vi ikke har hatt. Det er undervisning som ikke er levert. Slik Arendals økonomi er nå, taler mye for at vi sliter med å komme ut i balanse i år.

Det var særlig elever på ungdomstrinnene på åtte grunnskoler og Arendal voksenopplæring som ble rammet av lærerstreiken.

Siste nytt fra NRK Sørlandet

Dette har du neppe hørt fra et kirketårn før