Hopp til innhold

Familien har vunnet to ganger i retten – Telia nekter å fjerne mobilmasten

Telegiganten får støtte fra myndighetene når de nekter å fjerne masta. – Du mister troen på rettssamfunnet, sier familien.

mast 2

Øivind Berntsen og sønnen Jon-Øivind Berntsen kjemper mot telegiganten Telia.

Foto: Jon Gelius / NRK

– Vi føler oss lurt trill rundt. Vi inngikk en oppsigelig leieavtale, men da vi sa den opp, svarte Telia med å kreve ekspropriasjon. Avtalen vi har hatt er fullstendig verdiløs, forteller Øivind Berntsen.

Sammen med sin sønn kjemper han for råderetten over sin egen eiendom.

Telia nekter å flytte mobilmasten som står på familiens eiendom.

mast 1

STRIDENS KJERNE: I heia over E18 i Grimstad står den omstridte telemasten.

Foto: Jon Gelius / NRK

Føler seg maktesløse

Grunneierne vil bygge boliger i heia der telemasten står. De gikk rettens vei for å få fjernet masten, og vant både i tingretten og lagmannsretten om råderett over egen eiendom.

Like fullt nekter Telia å ta den ned.

– Du mister troen på rettssamfunnet. Selv om vi vant i to rettsrunder og Telia ble dømt til å betale dagsmulkt på 2.500 kroner hvis ikke de fjernet telemasten, så står den der ennå, sier Jon-Øivind Berntsen oppgitt.

De føler seg maktesløse i kampen mot telegiganten. I den bitre konflikten har grunneierne ulovlig kuttet strømmen til masten.

mast 4

Far og sønn føler seg maktesløse i striden.

Foto: Jon Gelius / NRK

Nekter å flytte mast

Telia beklager hele situasjonen, og sier det handler om å sikre god mobildekning for kundene.

– Vi synes det er leit at det er blitt som det er blitt. Vi mener mobilmasten som har stått der i 15 år, er avgjørende for å gi våre kunder god mobildekning i dette området av Grimstad. Det har vi fått støtte for oss Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM), sier kommunikasjonsdirektør Henning Lunde i Telia.

Teleselskapet har flere tusen mobilmaster rundt om i landet og hevder de aldri tidligere har hatt en slik konflikt med en grunneier om å få beholde en mobilmast.

mast 3

Grunneiere ønsker å bytte eiendom i området der telemasten står.

Foto: Jon Gelius / NRK

Støtter Telia

Telia får støtte i den statlige teleetaten. De ser kun på lovverk som regulerer det samfunnskritiske og ikke eiendomsrett.

– Vi har en lov om elektronisk kommunikasjon som gir et grunnlag for ekspropriasjon der det er nødvendig. Det er det vi har vurdert saken ut ifra, forteller direktør John-Eivind Velure i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM).

Tre kriterier er vurdert: sikre god mobildekning, hindre nye naturinngrep og opprettholde konkurranse mellom tre mobilaktører.

NKOM mener det samfunnsmessig blir for store kostnader å rive ned, flytte og bygge opp igjen erstatninger for denne mobilmasten.

Far og sønn kjemper videre for råderett over egen eiendom. De har havnet i klemme mellom to parallelle juridiske løp, hvor hva som trumfer hva ikke er avgjort. Familien Berntsen har anket NKOMs beslutning og setter nå sin lit til kommunalministeren som får saken til endelig avgjørelse før sommeren.

– Vi håper på et positivt vedtak fra departementet, men det er en vanskelig kamp å ta. Vi har jo mistet troen på rettssystemet og offentlige instanser, sier de to.