Må leie lærervikarer fra oljebransjen

Videregående skoler sliter med å få tak i nok fysikklærere. Nå kan flere bli tvunget til å leie inn vikarer fra oljebransjen.

Frykter du fysikkeksamen?

Fysikklærere kan snart bli en mangelvare på skolene rundt om i landet.

Foto: Djenan Kozic, Creative Commons - Flickr

– De som utdanner seg innen fysikk velger bort læreryrket, sier rektor ved Kristiansand Katedralskole Gimle, Eva Bergh til NRK.no.

Eva Bergh, rektor KKG

Kristiansand Katedralskole Gimle fikk ingen aktuelle søkere da de søkte fysikklærere i vår, sier rektor Eva Bergh.

Foto: Nina Eilertsen / NRK

Hun tror fysikere velger bort læreryrket til fordel for bedre betalte jobber i for eksempel oljebransjen.

– Fysikkundervisningen på skolen er i dag god, men ettersom flere av våre lærere snart går mot pensjonsalder, må vi i framtida rekruttere flere fysikklærere enn vi har vært i stand til å gjøre til nå, sier rektoren.

Fikk ikke aktuelle søkere

I vår søkte skolen etter lærere med master i fysikk, men det viste seg å være svært vanskelig å få aktuelle kandidater.

– Vi fikk ingen aktuelle søkere, og ingen ble tilsatt. Nå er vi faktisk ganske bekymret for framtida for dette faget.

– Hvor stor er denne bekymringen?

– Hvis denne situasjonen skulle fortsette, så er jeg meget bekymret. Samfunnet trenger folk som utdanner seg innenfor fysikkfaget, og da er det viktig å få et godt tilbud på videregående skole, sier Bergh.

Hun sier at også skoleledere ved andre skoler har lignende utfordringer.

Problem over hele fjøla

Leder for Norsk Lektorlag, Gro Elisabeth Paulsen

Leder for Norsk Lektorlag, Gro Elisabeth Paulsen, sier at rekruttering av fysikklærere har vært et problem i mange år.

Foto: NRK

Leder i Norsk Lektorlag, Gro Elisabeth Paulsen, bekrefter at dette er et problem også i resten av landet.

Ved flere anledninger de siste årene har lektorlaget ytret sin bekymring.

En kartlegging av NIFU, Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning, som handlet om lærerkompetanse i den videregående skolen viste at 58 % av dem som underviste i fysikk var over 50 år, og 27 % var over 60. Den kartleggingen tok for seg skoleåret 2006–2007.

Allerede for ti år siden, i 2003 kom «Strategi for styrking av realfagene» med daværende utdannings- og forskningsminister, Kristin Clemet.

I denne strategien var et av delmålene at det skulle rekrutteres like mange nye lærere som antallet som gikk av med pensjon. Men dette konkrete målet ble i stedet fjernet da Øystein Djupedal tok over som kunnskapsminister i 2005.

– Vi føler at man fjernet målet fordi man ikke kom til å klare og nå det, men problemet forsvinner ikke, sier Paulsen.

Kommunesektoren overtok forhandlingsansvaret for lærerne i 2004.

NRK har bedt Kunnskapsdepartementet og Kommunesektoren om kommentarer i saken, men vi har fått beskjed om at de ikke har anledning.

De videregående skolene på Agder sliter med å få tak i nok fysikklærere. Men mange som utdanner seg innen fysikk, velger bort læreryrket til fordel for bedre betalte jobber.

Mangel på fysikklærere

VIDEO: Fysikklærer Bjørn Skaar sier det ikke er tilsatt topputdannede fysikklærere ved KKG på mange år.

Timelærere fra oljebransjen

I mars vil Kristiansand Katedralskole Gimle søke på ny etter fysikklærere, og håper da på flere søkere.

Alternativt vil skolen søke inn timelærere fra oljebransjen på Sørlandet.

– Det er ikke ideelt, men å veksle mellom praksisfeltet og skolen kan også være fruktbart, sier Bergh.

I tillegg ønsker rektoren å øremerke etterutdanningsmidler for lærere som allerede er i skolen til å få finansiert etter- og videreutdanning i fysikk.

Økende interesse for fysikk

Samtidig som man sliter med å rekruttere flere fysikklærere, har man sett en økende interesse for faget blant elevene.

Tall viser også at det ikke står ille til med folk som er under utdanning innen realfag, men mange av dem velger altså bort læreryrket.

– Det aner meg at flere heller ønsker en jobb i industrien, eller andre arbeidsplasser med bedre lønnsbetingelser, sier rektor ved Kristiansand Katedralskole Gimle, og legger til at dette er synd.

– Mange har nok ikke forstått hvor morsomt det er å formidle. Det er et givende fag å undervise i, og elevene setter stor pris på fysikklærerne sine, sier rektoren.

Også leder i Norsk Lektorlag tror lønn og dårlige arbeidsforhold gjør sitt for at fysikere velger bort læreryrket.

– Mange av våre medlemmer sier at rammene i skolen har blitt lite attraktive til tross for at man liker å undervise elever. De klager over for store dokumentasjonskrav, og byråkratiseringen fører til at yrket blir mer uinteressant, sier Paulsen.