NRK Meny
Normal

Et år med grøfte-graving

Kabler og rør til fjernvarmeanlegget vil gi gjøre det vanskelig å bevege seg i sentrum i et år fremover, særlig for busser og biler.

Vestregate Arendal
Foto: Illustrasjon

De har opplevd det før - bussjåførene - og nå er det på'n igjen, både for dem og for andre trafikanter.

En voldsom omlegging av trafikken i Arendal sentrum.

Vestregate skal graves opp. Dermed må trafikken skiltes om.

 

Og mandag ettermiddag ble hovedårsaken til gravearbeidene presentert: Agder Energis fjernvarme skal legges i rør til flere store bygg i sentrum.

I tre forskjellige løp nedi bakken skal det legges kabler og rør. Et risikofylt gravearbeid venter. Blant annet skal det graves der sambandskabelen til Europa ligger.

Og mens det graves må bilistene innstille seg på flere perioder med forskjellige omkjøringer.

Miljøprosjekt

Arendal kommune og Agder Energi Varme skal samarbeide om et prosjekt som vil gi byen et betydelig miljømessig løft. Samarbeidet gjør at anleggsperioden blir kortest mulig, heter det i en pressemelding.

Strekningen Vestregate – Blødekjær – Parkveien skal få nytt vann- og avløpssystem, og gatene skal rustes opp med blant annet beplantning og gatestein. Samtidig skal det bygges fjernvarmenett og varmesentral.

Bedre drikkevann

Vann- og avløpssystemet i området er gammelt og i til dels dårlig forfatning. Det skal derfor legges nye rør langs strekningen, samt i tilstøtende områder. Dagens system leder kloakk og regnvann i samme rør. Ved å legge separate rør vil behovet for rensing reduseres og det blir mindre forurensing i Kittelsbukt. Ny og større vannledning til sentrum sikrer godt drikkevann og økt brannberedskap.

Trafikksikkerhet

I tillegg ønsker kommunen å gjøre adkomsten til sentrum gjennom Blødekjær mer attraktiv og trafikksikker. Gatens utforming skal derfor justeres, og det skal legges gatestein og plantes trær.

Agder Energi Varme bygger ut fjernvarmenett som skal forsyne bygg fra sentrum og opp til sykehuset. I Blødekjær, like ovenfor brannstasjonen, skal det bygges varmesentral.

I forbindelse med gravearbeidene vil det bli skiltet omkjøringsveier. Gatene fra sentrum og frem til Blødekjærtunellen blir ferdige i juli 2007, mens resten av prosjektet ferdigstilles våren 2008.