Mener eldre leger er mer slepphendte med sterke medisiner

Eldre leger er mer slepphendte med vanedannende medisiner. Det mener Toril Hagerup-Jensen, som nylig gikk av som assisterende fylkeslege i Vest-Agder. Hun har hatt flere saker som omhandler eldre leger som gir for mye sterke medisiner til pasientene.

Piller

Eldre leger er mer slepphendte med vanedannende medisiner. Det mener Toril Hagerup-Jensen, som nylig gikk av som assisterende fylkeslege i Vest-Agder.

Hagerup-jensen

– Hvis du har hatt pasienter over mange år som du får et veldig godt forhold til, så er det vanskelig å ha misfornøyde pasienter som går ut døra, sier Hagerup-Jensen. Hun tror det kan være årsaken til at en overvekt av eldre leger skriver ut for mye sterke medisiner.

– De yngre er mye flinkere til å forhøre seg før de skriver ut, sier Toril Hagerup-Jensen, som nylig gikk av som assisterende fylkeslege i Vest-Agder.

– Vi har sett at veldig godt voksne leger har hatt vanskelig for å tilpasse seg den nye, restriktive politikken som gjelder for sterke medikamenter.

Hagerup-Jensen har i mange år jobbet som assisterende fylkeslege, og gikk nylig selv av med pensjon. Hun har også uttalt seg kritisk til forslaget om at leger kan beholde autorisasjonen frem til de er 80 år.

Vil la leger jobbe til de er 80 år gamle

– Hvis du har hatt pasienter over mange år som du får et veldig godt forhold til, så er det vanskelig å ha misfornøyde pasienter som går ut døra, sier Hagerup-Jensen.

Flere saker med eldre leger

Hvis du har hatt pasienter over mange år som du får et veldig godt forhold til, så er det vanskelig å ha misfornøyde pasienter som går ut døra

Toril Hagerup-Jensen

– I forbindelse med den kontrollen vi har hatt av vanedannende legemidler, så har vi sett at veldig godt voksne leger har hatt større problemer med å være restriktive.

– Har de vært mer slepphendte?

– Mer liberale, ja. Det er flere av disse som tilhører den eldre aldersgruppen, for å si det sånn.

– Når jeg skal se raskt tilbake på de sakene jeg har jobba med, ser vi at de yngre legene tar mer kontakt med oss når det gjelder forbruk av vanedannende legemidler. De har mer oppmerksomhet retta mot risikoen for avhengighet. De yngre legene har mye mer antennene ute på det, sier Hagerup-Jensen.

Fylkeslegen bekrefter

Kristian Hagestad

– Både nasjonale og lokale undersøkelser viser at eldre leger er mindre restriktive enn yngre når det gjelder forskrivning av vanedannende medikamenter, sier fylkeslege Kristian Hagestad.

Foto: Anne Wirsching / NRK

– Både nasjonale og lokale undersøkelser viser at eldre leger er mindre restriktive enn yngre når det gjelder å foreskrive vanedannende medikamenter, sier fylkeslege Kristian Hagestad.

Han tilføyer at det selvsagt også finnes yngre som er for slepphendte, og eldre som fører en sunn praksis.

– Men totalbildet når man ser det i fugleperspektiv, er at det er en aldersforskjell her, sier Hagestad.

Hagestad tror årsaken er todelt. For det første begynte disse legene sin praksis i en tid da man var mindre kritisk til medikamentene. For det andre tror også han at eldre leger nødig vil ha et dårlig forhold til pasienter de har hatt i mange år.

– Dette er en myte vi ikke blir kvitt

– Ting som har blitt opplest gjennom mange år blir ofte tatt som en sannhet fordi det blir gjentatt så mange ganger. Vi vil gjerne ha skikkelige undersøkelser som kan vise hva som er sant. Det sier leder for Eldre legers forening, Rolf Schøyen.

Han avviser påstandene om at eldre leger er mindre restriktive med å foreskrive vanedannende medikamenter.

– Det er gode kontrollrutiner på apotekene, så det vil fort skinne gjennom dersom en lege er for slepphendt, mener Schøyen.

Er dette bare en myte?

– Ja, jeg mener det er en myte.

Vil intensivere arbeidet

Fylkeslege Kristian Hagestad sier foreskriving av vanedannende medikamenter er et område de fokuserer mye på:

– Nå er det kommet en oppdatert og moderne veiledning fra Helsedirektoratet om forskrivning av vanedannende legemidler. Den blir en oppgave å formidle, sier Hagestad.

– Så dere intensiverer dette arbeidet?

– Vi har hatt en aktiv holdning, og vil fortsatt ha det. Minst like sterkt som før.