NRK Meny
Normal

Drastisk nedgang i sauehold

Antallet sauer i Setesdal er redusert fra cirka 30.000 til 10.000 de siste ti årene. Et nytt prosjekt skal nå forsøke å snu denne trenden.

Sau i Setesdal

Det har vært kraftig nedgang i saueholdet i Setesdal de siste årene, men nå skal trenden snus.

Foto: Odd Rømteland / NRK

Det er store beiteområder for sau i Setesdal, men beiteområdene står ubrukt fordi saueholdet er gått kraftig ned de siste ti årene.

Det blir færre og færre bønder som driver sauehold i Setesdal, og daglig leder i Norsk landbruksrådgivning Setesdal, Jakob Saaghus, starter nå et landbruksprosjekt for å gjøre sauehold mer populært.

Målsettingen er å øke kjøttproduksjonen fra Setesdal med 10 prosent de neste tre årene.

Drastisk nedgang

Jakob Saaghus

Jakob Saaghus i Norsk landbruksrådgivning Setesdal jobber nå aktivt for å øke saueholdet i Setesdal.

Foto: Odd Rømteland / NRK

– De siste ti årene er sauetallet mer enn halvert i de fem Setesdals-kommunene, og disse kommunene står for nærmere 50 prosent av saueholdet i hele Aust-Agder. Så dette er dramatisk, sier Saaghus.

Han sier at de tre øverste kommunene i Setesdal ligger på landstoppen når det gjelder kommuner som har redusert saueholdet mest.

– Og dette er veldig trist, for det er jo her utmarksressursene er. Sauen henter 50 prosent av fôret sitt i heia, og derfor må vi fokusere på de områdene vi har. Setesdal er spesielt godt egnet for sauehold, sier Saaghus.

Han mener potensialet for sauehold i Setesdal er nærmest ubegrenset.

Flere vil satse

Egil Aamlid

Bonde Egil Aamlid vil satse mer på sauer fremover.

Foto: Odd Rømteland / NRK

Saaghus sier prosjektet som nå dras i gang tar sikte på å øke antallet sauer i Setesdal, og øke kjøttproduksjonen med 10 prosent de neste tre årene.

Det har vært flere informasjonsmøter i de fem Setesdals-kommunene om prosjektet og oppmøtet har vært meget bra.

Bonde Egil Aamlid er en av mange som ønsker å satse.

– Ja man må satse hele tiden, forbedre seg og øke på. Det er store ressurser i utmarka, så det er muligheter for de som vil, sier Aamlid.

– Hvorfor vil du satse?

– Det er koselig og utfordrende og du er din egen sjef, sier Aamlid, med et smil.

– Er det butikk og økonomi i sauehold?

– Ja det er det. Men alt avhenger av hvor mye du satser, sier Aamlid.