Drapene i Baneheia: Vurderer DNA-beviset på nytt

Gjenopptakelseskommisjonen skal for sjette gang vurdere Viggo Kristiansens ønske om å få dobbeltdrapssaken behandlet på nytt i retten.

Viggo Kristiansen og Baneheia

Viggo Kristiansen ble dømt til 21 års forvaring for voldtekt og drap på to småjenter i Baneheia i mai 2000. Også hans tidligere barndomsvenn Jan Helge Andersen ble dømt for drapet.

Foto: NRK/NTB-Scanpix

For at forvaringsdømte Viggo Kristiansen skal få saken behandlet i rettsapparatet på nytt, må kommisjonen vurdere at det foreligger bevis eller omstendigheter som gjør at saken kan prøves på nytt.

Kristiansen hevder han er uskyldig i voldtekt og drap på to små jenter i Baneheia i Kristiansand i mai 2000.

Leder av Gjenopptakelseskommisjonen, Siv Hallgren, opplyser det er satt av tre dager. Da skal seks medlemmer vurdere saken.

– Vi skal drøfte saken i dag og fortsetter drøftingene 11. og 12. desember. Det er en omfattende sak og det er mye kommisjonen skal drøfte, sier Hallgren.

Siv Hallgren, leder gjenopptagelseskomisjonen

Det er satt av tre dager til å vurdere saken til drapsdømte Viggo Kristiansen.

Foto: Elin Martinsen / NRK

Kommisjonen skal nå vurdere om kravene til å få gjenåpnet saken er der, samt om det er nye bevis som kan føre til frifinnelse, eller om det er omstendigheter i saken som gjør at den bør prøves på nytt igjen i retten.

Arvid Sjødin

Forsvarer Arvid Sjødin har godt håp om å få gjenopptatt saken.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Bevisene

Det finnes ingen tekniske bevis mot Kristiansen, men vitnemålet fra hans tidligere kamerat og meddømte, Jan Helge Andersen, førte til at de begge ble dømt for voldtekt og dobbeltdrap.

Kristiansen ble dømt til forvaring i 21 år, mens Andersen ble dømt til 19 års fengsel, og er nå løslatt.

Nå ønsker Kristiansens forsvarer, Arve Sjødin, å få vurdert det de mener er nye bevis, blant annet et DNA.

– Dersom kommisjonen følger norsk lov er det ingen tvil om at saken skal gjenåpnes. Bakgrunnen er at de må se hva lagretten hadde gjort dersom de hadde fått opplyst at DNA-materialet som er funnet, ikke kan knyttes til Viggo, sier Sjødin.

Sjødin mener at DNA-materialet stammer fra Andersen,

Sjødin mener også at mobilsporet også viser at Kristiansen ikke var i Baneheia på det tidspunktet drapene skjedde. Dette er noen av tingene som kommisjonen må ta stilling til.

baneheia

De to jentene ble funnet drept i Baneheia i Kristiansand i mai 2000.

Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Avvist saken tidligere

Fem ganger har Gjenopptakelseskommisjonen avvist ønsket om å få behandlet saken i domstolen igjen.

Etter det tredje avslaget forsøkte Kristiansens advokat å få kommisjonens avslag kjent ugyldig i tingretten.

Saken ble anket til Høyesterett som fastslo at den bare kunne se på om Gjenopptakelseskommisjonen har tolket lovverket riktig eller om det er saksbehandlingsfeil. Men saken ble avvist av landets høyeste domstol.

Første gang Kristiansen forsøkte å få saken behandlet på nytt var i 2010. Året etter ble saken avvist.

Det er ingen grenser på hvor mange ganger en straffesak kan begjæres gjenåpnet Gjenopptakelseskommisjonen, ifølge Hallgren.

Når kommisjonen starter vurderingen i dag, ligger det en 20 centimeter tykk papirbunke med dokumentasjon. Det er usikkert om tidsbruken på tre dager er nok eller om det skal intervjues personer som kan belyse saken ytterligere.

Dermed er det uklart når en avgjørelse er ventet.