NRK Meny
Normal

Dømt for drapsforsøk mot to politimenn

Mannen som knivstakk to politimenn i Vennesla, er dømt til tvungen psykisk helsevern. Forsvarer ba om behandling på sykehus uten dom.

Knivstikking Vennesla

29-åringen ble pågrepet ikke lang tid etter at han knivstakk politimennene.

Foto: Hans Erik Weiby / NRK

29-åringen, som var bosatt i Vennesla, er dømt for å ha knivstukket en polititjenestemann og en politistudent fredag 20. november 2015.

Han er for tiden innlagt på tvang på psykiatrisk post ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Nå er det opp til psykiatrien hvilken behandling han skal få.

Beate Rullestad Jansen

Aktor Beate Rullestad-Jansen mente 29-åringen

Foto: Knut Knudsen Eigeland / NRK

Aktor Beate Rullestad-Jansen ba om at han dømmes til tvungen psykisk helsevern da saken gikk for retten tidligere i februar.

Ifølge dommen heter det:

«Retten er ikke tvil om at nevnte forhold innebar en bevisst og aktiv handling, selv om tiltalte har forklart at han i utgangspunktet hadde tenkt å stikke seg selv. Tiltalte var utvilsomt klar over at han hadde en kniv i hånden.»

Akutt psykotisk

Rettspsykiatere mener mannen ikke er strafferettslig tilregnelig, og det var enighet i retten om at han kom i akutt psykose.

«Retten finner med henvisning til det ovenstående bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte var psykotisk i gjerningsøyeblikket.»

29-åringen har foklart at han hadde en ekstrem frykt for politiet, og for å bli stengt inne. Han levde tilnærmet isolert, og bar ansiktshette dersom han skulle ut.

Da de sivile politifolkene henvende seg til han utenfor en bank i Vennesla, har han forklart at han ikke husker annet enn at han ville ta sitt eget liv i frykt for at de skulle sperre han inne.

«Retten finner bevist at det var en bevisst og villet handling at tiltalte stakk begge de fornærmede med kniv. Med henvisning til tiltaltes forklaring gjorde han dette med flashback fra 2008 for å komme vekk fra politiet, og at det sto mellom liv og død. Tiltalte hadde således fullbyrdelsesforsett.»

Forsvarer Tor Kjærvik la ned påstand om at han ikke skulle dømmes, men få behandling ved sykehus.

Har tidligere rømt fra psykiatrisk

Kniv etter knivstikking i Vennesla

Denne kniven brukte 29-åringen mot de to politimennene.

Foto: Politiet

Aktor Beate Rullestad-Jansen sa under rettssaken at det er nærliggende fare for nye, alvorlige straffbare handlinger:

– Han er diagnostisert med udifferensiert schizofreni og bør dømmes til tvungent psykisk helsevern.

Hun viser til at mannen også tidligere har rømt fra psykiatrisk avdeling.

Retten finner etter en samlet vurdering at det foreligger gjentakelsesfare for nye alvorlige voldslovbrudd, ifølge dommen.

29-åringen må betale de to politimennene 20.000 kroner hver i erstatning.