NRK Meny
Normal

Skyldtes trolig tørrkoking

Dødsbrannen i et hybelhus på Nedre Austad i Flekkefjord skyldtes trolig tørrkoking.

Brann Nedre Austad

En 43 år gammel polsk mann omkom i brannen 22. august.

Foto: Kristen Munksgaard/Avisen Agder

Lørdag 22. august omkom en polsk familiefar og to andre ble skadd i en brann i et hybelhus på Nedre Austad.

Politiet har ikke mottatt den branntekniske rapporten, men etter alt å dømme er tørrkoking årsaken til brannen, skriver avisen Agder .

– Det er konstatert at brannen startet på kjøkkenet i 1. etasje. En av bryterne til komfyrplatene sto på da de branntekniske undersøkelsene ble foretatt, og det er årsaken til at en nå regner brannårsaken som klar, sier Siv Tveit på Flekkefjord politistasjon til avisa.

Kraftig brann

Brann i hybelbygg

Politiet har lenge etterforsket brannen. Nå ser det ut til at brannårsaken er funnet.

Foto: Einar Kleveland / NRK

Det bodde seks polske arbeidere i hybelhuset, men tre av dem var på arbeid da brannen startet i 16.30-tida. En mann kom seg ut av det brennende huset ved egen hjelp. En annen ble hentet ut med brann- og røykskader av røykdykkerne.

Kraftig røykutvikling gjorde arbeidet vanskelig for brannmannskapene og ikke før klokka 17.45 kom røykdykkere seg opp i husets 2. etasje, der den livløse familiefaren ble funnet og hentet ut. Livet hans sto ikke til å redde.