Hopp til innhold

Dette får Vest-Agder

Økt støtte til kultur og UiA, lite til vei.

UiA

I forslaget til Statsbudsjettet 2014 foreslår regjeringen å øke bevilgningene til UiA med 11, 6 millioner kroner.

Foto: NRK

VEI:

E 39: Midler til bygging av midtrekkverk på E39 Rosseland – Storenes og Trybakken.

Belønningsmidler: For 2014 er det satt av 80 millioner kroner i belønningsmidler til Kristiansandsregionen. Avtalen med Kristiansandsregionen er nå fornyet for perioden 2013-2016, med en samlet ramme på 285 millioner kroner.

SKOLE OG UNIVERSITET:

UiA: Regjeringen foreslår å bevilge 11,6 millioner kroner til studieplasser ved Universitetet i Agder i 2014. Bevilgningen går til økt opptakskapasitet med nye studieplasser fra høsten 2014 samt til å videreføre de studieplassene som ble tildelt i 2011 og 2012. Det gir en økning på totalt 155 studieplasser fra 2013 til 2014 ved universitetet. Regjeringen foreslår en økning på 2,1 millioner kroner for å videreføre satsingen på de nye grunnskolelærerutdanningene. Regjeringen foreslår også 1,3 millioner kroner til fire nye stipendiatstillinger. Totalt foreslås en bevilgning på 1 milliard kroner til universitetet.

Ansgar-skolen. Regjeringen foreslår et tilskudd på 12,8 millioner kroner til Ansgar teologiske høgskole.

KULTUR:

Kilden: Regjeringen vil øke tilskuddet til konsert - og teaterhuset med 4,6 millioner kroner, slik at det samlede tilskuddet blir på 108,7 millioner kroner i 2014. De tre institusjonene Agder Teater, Kristiansand Symfoniorkester og Opera Sør flyttet inn i nytt felles teater- og konserthus 1. september 2011.

Fullriggeren Sørlandet: Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til vedlikehold av Fullriggeren Sørlandet med 1 million kroner.

Vest-Agder museet: Regjeringen foreslår å øke driftstilskuddet til museet med 1,5 millioner kroner. Økningen omfatter 1 million kroner for å styrke samlingsforvaltningen.

Stiftelsen Arkivet: Det foreslås en bevilgning på 6,8 millioner kroner til Stiftelsen Arkivet i Kristiansand.

FENGSEL:

Regjeringen har besluttet å gå videre med konseptvalg bestående av ett eller to nye fengsler i Agderfylkene med en samlet kapasitet på inntil 300 plasser.

NÆRING:

Vest-Agder får 6,69 millionar kroner til kommunale eller regionale næringsfond. Midlene skal sette næringssvake kommuner eller regioner bedre i stand til å støtte opp om lokal næringsutvikling.

Etter årsskiftet vil fylket også få kompensasjon for øke arbeidsgivaravgiften. I 2013 var kompensasjonsmidlene i Vest-Agder på 5,9 millioner kroner.

FISKERIHAVNER:

Søgne kommune får tilskudd til Langenes flytebryggeanlegg på 1,88 mill kroner
- Flekkefjord kommune får tilskudd til bygging av ny dolphin/dykdalb for å sikre innseilingen til havna. Tilskuddet er på 410 000 kroner.

ØVRIGE:

Skogvern: Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til skogvern med 100 millioner kroner til 331 millioner kroner. Bevilgningen vil muliggjøre vern av en rekke nye frivillig vern områder i 2014, inkludert skog i Vest-Agder som er aktuell for vern.