Demper støy i barnehager

Barn og ansatte i barnehager utsettes daglig for støy som kan være skadelig. I Grimstad foreslår rådmannen 400.000 kroner til støydempende tiltak i de kommunale barnehagene de neste to årene.

 : Støydemping i barnehager