Dårlig tilbud for bostedsløse

Sørlandskommuner får stryk-karakter etter en gransking foretatt av helsetilsynet.

Hjemløs

(Illustrasjon/Arkivfoto)

Foto: DAVID MCNEW / AFP

Både Lillesand og Arendal kommuner kommer dårlig ut av det etter at helsetilsynet har gransket kommunenes tilbud for personer uten fast bopel.

Ifølge Agderposten får ingen av kommunene godkjent av tilsynet.

Spesielt Lillesand får unngjelde i tilsynets rapport, der det slås fast at kommunen har betydelige utfordringer i å skaffe boliger for utsatte grupper, og at kommunen ikke sørger for at personer med behov for et midlertidig bosted har et forsvarlig tilbud.