Brannvesenet advarer

Personer utgir seg for å være fra Brannvesenet i Lillesand. Brannvesenet har gått ut med en advarsel, og sier at du ikke må slippe disse menneskene inn i huset. Personene hevder at de er der for å sikre brannsikkerheten i huset, men det stemmer ikke.

Hans Arne Madsen, leder i Brannvesenets forebyggende avdeling i Kristiansandsregionen, sier at det burde være enkelt å skille falske aktører og ekte brannvesen.