– Vi er ikke med i framtidsplanene

Det sier fylkeslederen i Vest-Agder Bondelag. Hun mener tilbudet fra staten i jordbruksoppgjøret, vil ramme bøndene på Agder ekstra hardt.

Birte Usland

Fylkeslederen i Vest-Agder Bondelag Birte Usland, møtte opp for å protestere utenfor fylkeshuset i Kristiansand i dag.

Foto: Håkon Eliassen / NRK

I dag aksjonerer bønder over hele landet i protest mot statens tilbud i jordbruksoppgjøret. I Kristiansand samlet bøndene seg foran fylkeshuset.

– Vi har tatt med oss settepoteter og såfrø for å gi staten beskjed om at matproduksjon ikke skjer av seg selv, sier fylkesleder i Vest-Agder Bondelag, Birte Usland.

Små bruk kommer dårlig ut

Tirsdag ble det brudd i jordbruksforhandlingene. Staten og bøndene klarte ikke å bli enige om årets oppgjør.

Ifølge Usland er det stor frustrasjon blant bøndene på Agder over tilbudet fra staten. På Agder er det flest små gårdsbruk, og de rammes ekstra hardt i dette tilbudet, sier Usland.

– Det er bare tre til fire prosent av bøndene på Agder som vil komme positivt ut av et slikt oppgjør, sier hun.

Fylker som Hordaland, Sogn- og Fjordane og mange fjellstrøk er i samme situasjon som Agder-fylkene. Der er det også mange små gårdsbruk.

– Ikke med i framtidsplanene

De fleste gårdsbrukene på Agder er mindre enn gjennomsnittet.

– Et gjennomsnittlig bruk på Agder, har 24 melkekuer. Det er to årsverk. Når du da må ha 50 kyr for å få en positiv inntektsutvikling, så gir det et negativt signal til bønder med små gårdsbruk, sier Usland.

– Det sier at vi ikke er med i framtidsplanene.

Bondenæringen er ikke fornøyde med jordbruksoppgjøret. I dag demonstrerte de foran Fylkeshuset i Vest-Agder.

Bonde Halvard Bjerland har også møtt opp foran fylkeshuset for å vise sin misnøye med statens tilbud.

– For min egen del så vil et slikt oppgjør føre til en nedgang i inntektene. Utgiftene stiger og inntektene går ned.

– Det gjør at jeg sitter igjen med mindre penger for det samme arbeidet. Det kan jeg ikke godta, sier han.

Klimasmart og bærekraftig landbruk

Usland sier at bøndene er klare på hva de ønsker.

Birte Usland og Ann Kristin Olsen

Fylkesleder i Vest-Agder Bondelag Birte Usland, overbringer sitt budskap til fylkesmann Ann-Kristin Olsen.

Foto: Håkon Eliassen / NRK

– Vi ønsker et klimasmart og bærekraftig landbruk. Det betyr blant annet at man må ta i bruk jordressursene der de ligger.

– Statens tilbud er ikke forenlig med klimasmart og bærekraftig landbruk. Vi vil ha mer lokal matproduksjon. Det ønsker også FN, sier Usland.

I dag fikk Usland møte fylkesmann Ann-Kristin Olsen.

– Budskapet dere har kommet med i dag, skal vi bringe videre til regjeringen, sa Olsen.

– Ikke akseptabelt

Usland sier at bøndene føler at de ikke blir sett og respektert for den kompetansen og de oppgavene de har. Bonde Tomas Gabrielsen håper at demonstrasjonene vil hjelpe.

– Nå får vi i hvert fall vist at vi er misfornøyde. Vi får sagt ifra at dette ikke er akseptabelt, sier han.

Nå går oppgjøret til Stortinget, siden partene ikke klarte å nærme seg hverandre.

Siste nytt fra NRK Sørlandet

Avbrøt intervjuet i gledesrus: – Jeg kan ikke tro det