NRK Meny
Normal

Bønder må kjøre dobbelt så langt som for 15 år siden

Bønder må kjøre lenger enn før for å jobbe på dyrket mark, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

En traktor med flere biler bak seg på Bispeveien.

Gårdbrukere må bruke mer tid på veien enn før. Det går ut over annen trafikk og miljøet, påpeker Landbruksdirektoratet.

Foto: Espen Oset / NRK

Siden 1999 er avstanden bønder kjører til jorda som er lengst borte doblet til 6,5 kilometer i snitt, fra 3,2 skriver Nationen.

Bønder frakter gress og gjødsel over stadig lengre avstander, viser tallene fra SSB.

– Det har over lang tid blitt færre aktive bønder. De som driver videre tar over jorda til de som legger ned. For å ha tilgang til nok jord må hver bonde kjøre lengre, forklarer fagdirektør Ola Christian Rygh i Landbruksdirektoratet til avisen.

Fylkene med lengst avstand mellom bonde og jordstykket er Finnmark, Aust- og Vest-Agder, Oppland, Troms, Buskerud og Telemark.

Rygh sier det går en grense for hvor lang kjøreavstand bønder kan ha. Spesielt i forhold til husdyrdrift, der gress og gjødsel må fraktes langs veien og dermed virke inn på miljøet og trafikken.