Blødekjær-tunnel stenges

Arendal næringsforening er oppgitt over at den sterkt trafikkerte Blødekjær-tunnelen nå stenges på nytt.
Sikkerhetsoppgraderingen kunne ha vært gjort i fjor da tunnelen var stengt, men da manglet det penger.