NRK Meny

Blir bare færre og færre

Til tross for flere tiltak for å bedre blant annet hekkeforholdene for fiskemåke og makrellterne, går bestanden kraftig tilbake. – For makrellterna er situasjonen kritisk, sier Kjetil Solbakken i Norsk ornitologisk forening.

Fiskemåke og makrellterne forsvinner fra Sørlandet på grunn av lite mat og mink.