– Det er "sommerpris" på strøm

Strømprisene er svært lave for årstiden. Du og jeg kan glede oss over billig oppvarming.

Strømprisen kryper

Strømprisen er lav for årstiden og skal holde seg stabil gjennom vinteren.

Foto: Knut Sveen / NRK

Denne vinteren er det verken fare for store hopp i strømpriser eller på fyringsved. Vedselgere melder om gode vedlagre og stabile priser, det er heller ingen mangel på elektrisk kraft, opplyser kommunikasjonsdirektør Christian Altmann i Agder Energi.

Christian Altmann

Kommunikasjonsdirektør Christian Altmann i Agder Energi.

Foto: Privat

– Det er svært lav strømpris for årstiden. Det er faktisk sommerpriser på strøm nå, hvis man ser tilbake noen år var prisen dobbelt så høy, sier Altmann.

Kommunikasjonsdirektøren sier det er flere årsaker til den lave prisen.

– Det er god tilgang på kraft og bra magasinfylling. Norden produserer bra med kraft og da blir det billig. Prisen på strøm vil nok holde seg stabil gjennom vinteren, sier Altmann.

Selger lite ved

Heller ikke ved-markedet er preget av underskudd. Flere vedselgere opplyser til NRK at det ikke er noe ved-rush, selv om kulda har satt inn.

Vedselger Roar Solås i Holum tror en av årsakene er at forbrukerne handler vinterveden på en annen måte enn tidligere.

– Folk handler ved litt på impuls, og da gjerne billig import-ved fra dagligvarebutikkene, sier Holum.

Foruten mer billig import-ved som selges i kjedebutikker, er det også flere skogeiere som satser på vedproduksjon, mener Solås:

– Det er mer vedhogging nå som vi ikke har mer papir og celluloseproduksjon igjen her i landet. Markedet har vridd seg over på ved, sier Solås.

Vedstabel

Tross minusgrader, merkes det ingen stor pågang i vedsalget.

Foto: Scanpix / SCANPIX