NRK Meny
Normal

Beslutning om vindpark utsettes

Torsdag skulle kommunestyret ta stilling til den planlagte vindparken i Hovatn i Bygland. Nå blir er beslutningen utsatt.

Torsdag skulle kommunestyret ta stilling til den planlagte vindparken i Hovatn i Bygland. Nå blir er beslutningen utsatt.

Se reportasje om vindmølleparken.

Før avstemmingen var politikerne på befaring på Byglands tak, der vindparken er planlagt.

Hovatn vindpark

Ordfører Leiv Rygg og venstrepolitiker Torhild Austad står på hver sin side av vindmølledebatten. Det var for øvrig god stemning under torsdagens befaring på fjellet.

Foto: Odd Rømteland/NRK

– Her vi står nå skal det bygges 37 vindmøller, om konsesjonssøknaden fra Nordisk Vindkraft/Hybridtech går igjennom, forklarte ordfører i kommunen Leiv Rygg.

Beslutningen skal nå tas i et ekstraordinært kommunestyremøte neste onsdag.

Årsaken til utsettelsen er at kommunestyret ønsker å sette seg bedre inn i en høringsuttalelse som er sendt til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Store inntekter

– Hvis det går slik de har søkt om vil det gi kommunen 8,4 millioner i årlig eiendomsskatt, og et vindkraftfond på en halv million kroner i året, sier Rygg.

Men det har ikke bare vært støtte for vindkraftverket.

– Denne utbyggingen er totalt unødvendig, sier venstrepolitiker Torhild Austad.

Hun er en motstanderne mot de over 100 meter høye vindmøllene som er planlagt. Før dagens kommunestyremøte så det ut til at det var 13 stemmer for og 2 stemmer mot vindparken.

Politikerne på vidda

Kommunestyret på befaring på Hovatn der vindparken er planlagt.

Foto: Odd Rømteland/NRK

Det sterkeste argumentet

Austad mener hun har mange gode argumenter mot vindmøllene.

– Vi har så mye vannkraft fra før, og dette kommer på toppen av det hele, sier Austad.

Hun er usikker på om prosjektet er en sikker vinner for kommunen.

– Jeg synes det er utrolig trist å rasere så mye område til en så liten pris. Det kan jo være vi kjøper katta i sekken, det vet vi ikke, sier hun.

Hun drar frem ett argument hun mener er det viktigste i debatten.

– Det som veier tyngst er villreinen i området. Vi har i kommuneplanen forpliktet oss til å beskytte reinen som blant annet har kalvingsområde der vindparken er planlagt, sier Austad.

Grunneier positiv

– Jeg vil gjerne se dette området utviklet, sier grunneier Knut P. Sandnes.

Han mener at vindmøllene ikke er ødeleggende for miljøet, spesielt sammenlignet med annen kraftproduksjon.

– Om dette ikke skulle fungere, så kan området fint repareres. Det kan man ikke gjøre om man bygger et vannkraftanlegg, sier Sandnes.