Difor tok Tolletaten mindre narkotika i fjor

Tolletaten i Kristiansand beslagla langt mindre narkotika i 2015 samanlikna med året før. Forklaringa på det ligg i Sverige, ifølgje tollsjefen.

Narkotika

20 000 brukardoser syntetisk narkotika vart beslaglagt i Kristiansand i desember. Det var det største beslaget av denne type stoff i landet i fjor.

Foto: Tollvesenet

– Vi ser at dei store mengdene kjem over svenskegrensa. Det er nok hovudårsaka til nedgangen, seier seksjonssjef hos Tolletaten i Kristiansand, Helge Breilid til NRK.

Helge Breilid

Helge Breilid er seksjonssjef hos Tolletaten i Kristiansand.

Foto: Morten Rosenvinge / NRK

Det vart mellom anna beslaglagt i overkant av 2,6 kilo cannabis i fjor, mot over 12 kilo året før.

Det går fram i Tollvesenet sin årsstatistikk for 2015.

Fryktar større beslag i år

Tollvesenet beslagla 149 gram amfetamin i fjor. Det er mykje mindre enn dei to siste åra. I 2014 var det teke over fem kilo amfetamin. Året før vart det beslaglagt over 13 kilo amfetamin i Kristiansand.

Men tollsjefen i Kristiansand trur trenden kan snu i løpet av 2016. Årsaka er at svenskane aukar kontrollane på grensa si mellom anna som følgje av flyktningstraumen.

– Det kan føre at vi vil sjå ei dreiing mot andre stader. Til dømes via danskebåten. Vi er spent på korleis dette vil slå ut, seier Breilid.

– I tillegg har tolletaten fått meir midlar og fleire stillingar til å ruste opp langs svenskegrensa. Både med tanke på tekniske installasjonar, overvakingskamera og slike ting, seier han.

Krystallisert stoff

Slik såg det syntetiske stoffet som vart beslaglagt i Kristiansand i desember ut.

Foto: Tollvesenet

Norges største beslag

Det største narkobeslaget Tolletaten i Kristiansand gjorde i fjor vart gjort på tampen i året.

Ein polakk (28) vart stoppa då han køyrde av danskebåten med ein minibuss. Mannen hadde med seg 1,6 kilo syntetisk narkotika. Det tilsvarar kring 20 000 brukardoser.

– Slike stoff kjem det meir og meir av. Dette var eit veldig stort beslag, faktisk det største i landet av denne typen, seier Breilid.

Det beslaglagt meir alkohol og sigarettar i fjor enn tidlegare. Totalt tok Tolletaten hand om nesten 13 000 liter øl og vin i fjor.

Det vart gjort beslag i over 1100 liter brennevin. Det er litt meir enn i 2014.

KONTROLL OG BESLAGSSTATISTIKK 2015: Kristiansand

Periode: 2013 - 2015 pr. tollsted

2013

2014

2015

1. Antall kontrollerte objekter

13254

12234

11029

2. Treffprosent

10.89

10.98

11.95

3. Alvorlige overtredelser (antall)

16

16

18

4. Cannabis (gram)*

4403

12110

2678

5. Heroin (gram)

1

0

175

6. Kokain (gram)

77

0

5

7. Amfetamin (gram)

13018

5199

149

8. Hallusinogener (stk)

23

10

0

9. Beroligende stoffer (stk)

3766

581

21

10. Andre stimulerende stoffer (stk)

12094

0

1200

11. Ecstasy (stk)

53

27

12. GBL (liter)

0

0

1

13. Syntetiske Cannabinoider (gram)

3

0

0

14. Andre psykoaktive substanser (gram)

12

7

1631

15. Farmasøytiske preparater (antall beslag)**

42

62

15

16. Dopingmidler (stk)

333

943

455

16b. Dopingmidler (gram)

1

0

17. Brennevin, også over 60 % (liter)

731

1033

1102

18. Øl og vin (liter)

8522

11396

12799

19. Sigaretter (stk)

153215

217405

239354

20. Røyketobakk (kilo)

143

71

90

21. Snus (kilo)

23

21

22

22. Kjøtt (kilo)

1039

2123

712

23. Valuta (NOK)

310450

113696

60950

24. Valuta overtredelsesgebyr (NOK)

2132392

1307406

1226255

25. Andre varer, annet (NOK)

3273861

884977

8494355

26. Våpen/voldsprodukter (antall)

8

12

13

27. Fauna/CITES (antall)

7

14

69

28. IPR Varer (stk)

8363

6522

216

* Cannabis: Hasj og marihuana oppgitt i gram

** Beslagene består av lovlige legemidler. Tallene kan også inneholde beslag av andre psykoaktive substanser som enda ikke er på den offentlige narkotikalisten til Statens Legemiddelverk.

Reaksjoner 2015

Kristiansand

Forenklede forelegg (antall)

1036

Beløp forenklede forelegg ( NOK )

1126999

Tollovertredelse/smugling ( antall )

191