Ber staten støtte vindmølleplaner

Agder fylkeskommune ber statlige myndigheter om å støtte Aanesland fabrikker i Birkenes og planen om å lage vindmølletårn i tre. Fylkesordfører Arne Thomassen tror disse kan bli en viktig konkurrent til importerte vindmølletårn i stål.