Ber folk være varsomme

NVE ber folk holde seg unna bratte skråninger med løsmasser og elver og bekker med stor vannføring. Erosjon langs elve- og bekkeløp kan utløse skred.