Båter foran rådhuset

Båtene hører til foran Arendals gamle rådhus, mener museumsfolk

Gjestehavna foran Rådhuset i Arendal

Riksantikvaren vil ha båtene vekk fra vannspeilet utenfor rådhuset

Foto: Erik Wiig Andersen / NRK

Museumsfolk Vil at miljøstatsråden overprøver riksantikvaren som vil ha bort båtene foran rådhuset i Arendal.

– Det er historisk feil å fjerne båtene foran Arendal gamle rådhus, hevder Dag Boman, som er sentral i museumsmiljøet i byen.

Renere vannspeil

Dag Boman

Dag Boman mener det er historisk feil å fjerne båtene foran rådhuset

Foto: Erik Wiig Andersen / NRK

Riksantikvaren har bestemt at båtene skal bort for å gi et renere vannspeil foran bygningen, og kommer til byen i høst for å rydde opp.

Boman mener at båtene historisk sett hører hjemme der, og at miljøvernministeren må overta saken.

Folk i gjestehavna foran Arendals ærverdige rådhus fra 1815 liker godt plasseringen de har fått mot praktbygget. At riksantikvaren vil ha båtene og gjestehavna vekk, forstår de fleste her lite av.

Henning Skeie

Henning Skeie: Båtene hører til her, akkurat som foran Bryggen i Bergen

Foto: Erik Wiig Andersen / NRK

Inngått avtale

Riksantikvaren har tidligere inngått en avtale med Arendal kommune om å få fjernet gjestehavna. Men fremdeles ligger båtene der, og nå vil riksantikvaren til Arendal og ta opp saken med kommunen, bekrefter fungerende riksantikvar, Marit Huse.

Dag Boman er sentral i musumsmiljøet i Arendal, og var også med på å vedta gjestehavn foran rådhuset. Han mener riksantikvaren har lagt prestisje i saken, og at det er helt feil historisk å fjerne båtene.

Bør avgjøres av miljøvernministeren

Boman mener saken nå må avgjøres politisk, helst av Miljøvernministeren selv. Men Huse hos Riksantikvaren vil foreløpig ikke slipppe saken.

Da NRK Sørlandet var i båthavna mandag formiddag, uttalte en av brukerne, bosatt i Bergen:

– Båtene hører til foran rådhuset akkurat som foran Bryggen i Bergen.


Siste nytt fra NRK Sørlandet

Avbrøt intervjuet i gledesrus: – Jeg kan ikke tro det