Barnehjemsbarn - fri rettshjelp

Barnevernsbarn som har vært utsatt for overgrep bør få fri rettshjelp fra kommunen. Det mener Demokratenes Vidar Kleppe.

Illustrasjonsfoto barnehjem

Mandag kom en ny rapport som viser at 22 tidligere barnehjemsbarn i Agderfylkene har vært utsatt for seksuelle overgrep. Kleppe mener kommunene må gi fri rettshjelp.

Utvalget som har gransket forholdene ved barneinstitusjoner i Agderfylkene legger frem mange vitneforklaringer som avdekker både fysiske, psykiske og seksuelle overgrep i de 11 institusjonene som har vært undersøkt. Utvalgslederen, sorenskriver Jørn Ree, har ogsa anbefalt politianmeldelse av forhold som ikke er foreldet.

Stiftelsen Rettferd for taperene har vært en drivkraft i arbeidet med å sikre erstatning til tidligere barnehjemsbarn. Men lederen Ola Ødegård er kritisk til å reise slike saker i rettsaparatet.