Barnedødsfall i hjemmet bør granskes

Når barn under fire år dør, er ikke rettsikkerheten god nok, mener Folkehelseinstituttet. Politiet eller rettsmedisinere må få undersøke stedet der barnet ble funnet død, sier eksperter.

Vold Slettheia

Krimteknikere undersøker et åsted. Illustrasjon.

Foto: Per-Kåre Sandbakk/NRK

Når barn mellom fire og 18 år dør, skal saken politietterforskes. Men om barnet er under fire år, er det frivillig om rettsmedisinere får se hvor barnet døde. Da må foreldrene gi sitt samtykke. På Sørlandet har flere foreldre nektet å få gjennomført en undersøkelse på stedet barnet døde.

Ville ikke la politiet undersøke

Leder av kriminalteknisk avsnitt ved politiet i Agder, Gunstein Kalhovd, kjenner til tilfeller i nyere tid der foreldre på Sørlandet nektet rettsmedisinere fra Oslo å foreta en dødsstedsundersøkelse.

– Det hører til sjeldenheter at vi er i hjemmet for å undersøke, sier Kalhovd til NRK.

Han sier det alltid er ønskelig fra politiets side å undersøke dødsstedet for å se på omgivelsene der barnet blir funnet.

Gunstein Kalhovd og Ole Bjørn Kittang

Gunstein Kalhovd fra politiet og Ole Bjørn Kittang ved Sørlandet sykehus mener barns rettssikkerhet blir bedre om det blir obligatorisk dødsstedsundersøkelse.

Foto: Hans Erik Weiby/NRK

– Går det for lang tid, mister vi mange spor, sier Kalhovd.

Mange sier ja til undersøkelse

Lillian Bøylestad i Folkehelseinstituttet sier at de fleste foreldrene takker ja til en dødsstedsundersøkelse, men noen sier nei til dette.

Bøylestad er jurist og koordinerer ordningen med dødsstedsundersøkelser over hele landet for Folkehelseinstituttet.

– Kan man da risikere at noe alvorlig har skjedd uten at det blir oppdaget?

– Ja, i teorien er det sånn, sier Bøylestad

Obligatorisk ordning

Den frivillig ordningen med dødsstedsundersøkelse ble innført i 2010. Ett år senere ble etterforskningsplikten vedtatt. Dermed må alle dødsfall med barn mellom fire og 18 år etterforskes. Er barnet under fire år er det helsevesenet som foretar undersøkelsene.

– Vi tenker at rettssikkerheten står svakere enn den burde ha gjort. En obligatorisk undersøkelse ville ha fanget opp alle sakene og ingen foreldre hadde blitt mistenkeliggjort, sier Bøylestad.

Overlege Ole Bjørn Kittang ved barneavdelingen ved Sørlandet sykehus i Kristiansand mener ordningen fører til at barns rettsvern er dårligere.

– Når foreldre sier nei til dødsstedsundersøkelse er det synd, dels fordi barns rettsvern blir dårligere, men vi går også kanskje glipp av å finne ut hvordan barnet døde, sier han-

Varsler ved mistanke

Politiet begjærer i dag obduksjon når barn under fire år dør. Og finner rettsmedisinerne noe mistenkelig, blir politiet varslet. Men da kan det ha gått for lang tid med tanke på å finne eventuelle spor i hjemmet, dersom noe kriminelt har skjedd.

Kittang tror også at foreldre kan få bearbeidet sorgen bedre etter en dødsstedsundersøkelse.

– Der det har vært dødsstedsundersøkelse har det hjulpet foreldre med å bearbeide sorgen, sier Kittang.

Han forteller at det er rettsmedisinere som undersøker plassen der barnet ble funnet. Ofte er det i senga.

Kittang synes det er et paradoks at politiet kan dra ut for å etterforske voksnes dødsfall, men ikke dersom et barn under fire år dør.

– Dersom jeg blir funnet død i morgen, drar politiet ut for å finne ut om jeg er påført død, om det er en ulykke eller om det har naturlige årsaker. Det samme vernet har ikke barna under fire år. Hvorfor ikke, spør Kittang.