Asylsøker får sulte seg til døde

Etikkomiteen ved Sørlandet sykehus har tirsdag diskutert muligheten for å gripe inn mot den palestinske kvinnen som har sultestreiket i tre uker. Konklusjonen er at forfallet får fortsette.

Per Engstrand

Fagdirektør Per Engstrand ved Sørlandet sykehus konstaterer at regelverket er klart. (Arkivfoto)

Foto: Anne Torhild Nilsen / NRK

Både leger og pårørende frykter at 31-åringen kan dø når som helst, men etikkrådet mener kvinnen har rett til å fortsette sultestreiken så lenge hun er i stand til å kommunisere, noe hun fortsatt klarer til tross for at hun er veldig spak.

– Ingen rett til å gripe inn

Deler av komiteen har tirsdag vært sammen med pasientens fastlege, sykehusets jurist og legene som behandler henne, for å vurdere situasjonen.

– De er helt klare i sin konklusjon: Når en pasient oppfyller kravet til samtykkekompetanse, det vil si at hun er ved sine fulle fem, så har pasienten også rett til å nekte at helsepersonell avbryter sultestreiken, sier fagdirektør Per Engstrand ved sykehuset til NRK.

Kvinnen har sultestreiket i tre uker på grunn av at hun sammen med familien skal sendes ut av landet.

Hun vil heller dø enn å bli sendt tilbake til Gazastripen.

Familien kan bare se på

Bassam Hamad og sønnen

Det er en svært vanskelig situasjon for ektemann Bassam Hamad og sønnen.

Foto: Anne Wirsching / NRK

Den fortvilte ektemannen insisterer på å gi kvinnen næring, men dette strider mot regelverket.

– Han blir i prinsippet ikke hørt. Dette er noe pasienten selv kan bestemme. Det er en ren selvbestemmelseslov, sier Engstrand.

Hun vil dermed ikke bli gitt næring ved tvang og kan i praksis sulte seg selv til døde i sykehussengen på sykehuset i Arendal.

– Ja, i en sånn situasjon så kan ikke vi gripe inn å hindre pasienten i dét, sier Engstrand.

 En 31 år gammel palestinsk kvinne ligger delvis bevisstløs på sykehus i Arendal - etter 17 dagers sultestreik. Kvinnen protesterer mot at familien skal sendes ut av landet.

SE VIDEO: Palestinsk kvinne sultestreiker mot utsendelse. (Arkiv)

– Vanskelig for helsearbeidere

Selv om regelverket er temmelig klart, ble det altså avholdt et møte for å drøfte situasjonen.

– Dette er problematisk for helsepersonell. Norsk lov er helt klar på at autonomi, eller selvbestemmelse, betyr veldig mye. Samtidig er helsepersonell opplært til å redde pasientens liv og sørge for at pasienten lever lengst mulig. Lovverket er ganske mye i konflikt med etiske regler.

– Også i en slik situasjon vil vi til en hver tid prøve å påvirke pasienten til å endre sitt standpunkt, enten direkte eller gjennom pårørende, sier Engstrand.

Ikke opplevd lignende sak

Han sier det er sjelden helsepersonell opplever slike saker.

– Dette er veldig sjeldne saker. Jeg kan ikke huske, etter å ha vært lege i 30 år, at jeg har vært med på tilsvarende saker. Jeg tror også det er sjeldent for sykehuset, sier fagdirektøren ved Sørlandet sykehus.

Det palestinske miljøet i Arendal mobilliserer for å hjelpe den 31-årige kvinnen som sultestreiker. Kvinnen ligger delvis bevisstløs på sykehus i Arendal. Hun sluttet å spise og drikke for 18 dager siden.

SE VIDEO: Det palestinske miljøet mobiliserer for den sultestreikende kvinnen. (Arkiv)