NRK Meny
Normal

Arendal fryser eiendomsskatten

Politikerne i Arendal dobler og fryser eiendomsskatten i ti år.

Tyholmen
Foto: Erik Wiig Andersen / NRK

Skatten dobles

Avstemning i Arendal Bystyre

Endelig opptelling av stemmene foregår i ettermiddag.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Det politiske flertallet i Arendal har bestemt seg for at eiendomskatten skal økes fra 40 mill kroner i år til 80 mill kr neste år. Allerede i fjor ble det planlagt en slik økning da debatten om småskolenes framtid raste.

Fryses i ti år

Spørsmålet var nå om det politiske flertallet – med Arbeiderpartiet i spissen- i dag ville gi åpning for at eiendomsskatten i de neste ti årene skulle kunne økes. Men slik blir det altså ikke: Det politiske flertallet fryser nivået på 80 mill kr i ti år framover.

Jan Kløvstad

Jan Kløvstad: Vi trenger 80 mill.kroner til omsorg og oppvekst

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Venstres Jan Kløvstad begrunnet forslaget om frysing av eiendomsskatten slik:

– Vårt mål er å skaffe 80 millioner kroner for å opprettholde tjenestetilbudet innen omsorg og oppvekst, sa Kløvstad fra talerstolen. – Vi går inn for et bunnfradrag på 0, skattesats 7 promille og reduksjonsfaktor 60 prosent for å gjøre skatten forutsigbar, og vi låser oss til ikke å øke eiendomsskatten på ti år, sa Kløvstad

Debatten gikk høyt

Debatten har gått høyt i Arendal, og mange er svært kritisk til eiendomsskatten. For å dempe kritikken, velger derfor flertallet å låse skatten for ti år, slik at man slipper en skarp debatten framover.
Bystyret i Arendal er i dag torsdag samlet for å behandlet budsjettet og dermed også eiendomsskatten

Binder tre bystyrer

Harald Danielsen

Harald Danielsen: Dere binder 2,5 bystyreperioder

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Rådmann Harald Danielsen i Arendal reagerer mot forlaget om å fryse eiendomsskatten i ti år.

– Et slikt vedtak vil binde to og en halv kommunestyreperiode, og dere fratar dere selv muligheten til å regulere stattenivået, sa Danielsen.