Nå kan Andreas (15) få ønsket sitt oppfylt: – Det vil bety ganske mye

Andreas Eikin (15) har gått i bresjen for å sette opp fartsgrensen på elektriske rullestoler. Nå får han drahjelp fra barne- og familieministeren.

Andreas Eikin

Femten år gamle Andreas Eikin håper å snart kunne holde følge med vennene sine på tur.

Foto: Pål Tegnander / NRK

– Jeg ønsker at fartsgrensen skal bli satt opp, og forstår godt Andreas’ argumenter, sier Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til NRK.

Onsdag fortalte NRK om Andreas Eikin (15) fra Arendal, som vil sette opp fartsgrensa på rullestoler fra ti til femten kilometer i timen.

Han er helt avhengig av rullestol på grunn av en muskelsykdom. 15-åringen satte i gang en underskriftskampanje for å få fartsgrensen hevet.

– Vil bety ganske mye

15-åringen ble svært glad da NRK fortalte han at Ropstad vil se på saken. Han er sikker på at en eventuell lovendring vil bli tatt godt imot av rullestolbrukerne.

– Det vil bety ganske mye. Det betyr at jeg kan komme meg til byen, og lettere holde følge med venner hvis de sykler, så de ikke stikker helt ifra meg.

Fremst i fartsøkningstoget går altså barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad fra 15-åringens hjemfylke Aust-Agder.

Nettopp fordi Andreas er fra Sørlandet, er det viktig for meg at vi kan få en endring i regelverket, sier han.

Andreas Eikin

Andreas Eikin syns er glad for at det kan komme en lovendring.

Foto: Kai Stokkeland

Endring i lovverket

Statsråden sier han har vært i dialog med Samferdselsministeren for å se på om det er mulig å gjøre en endring i lovverket.

NRK kjenner til at Vegdirektoratet har utformet et notat på oppdrag fra Samferdselsdepartementet, hvor mulig endring av definisjonen rundt begrepet rullestol tas opp.

Barne- og familieministeren sier det vil bli satt i gang et arbeid for å øke fartsgrensen.

– Så må selvfølgelig fagdepartementet gjøre det arbeidet, understreker han.

Kjell Ingolf Ropstad

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) vil også ha høyere fartsgrense på rullestoler.

Foto: Siv Sandvik / NRK

Henter erfaring fra nabolandene

I både Danmark og Sverige er fartsgrensen på elektriske rullestoler 15 kilometer i timen.

I Norge betegnes rullestolbrukere etter lovverket som gående, og kan dermed ikke kjøre fortere enn ti kilometer i timen.

Peter Dyrelund i danske Færdselsstyrelsen bekrefter i en e-post til NRK at en rullestol i Danmark anses som en sykkel når den kjører imellom seks og femten kilometer i timen.

Dette fører blant til at man ikke kan kjøre på fortau.

– Vi må se på erfaringene nabolandene har, sier Ropstad, og understreker at det kan ta noe tid før en eventuell regelendring er klar.