Åpen soning på Evje

Justisministeren vil ha åpne soningsplasser for fengselsdømte på Evjemoen.

Justisminister Knut Storberget
Foto: Larsen, Håkon Mosvold / SCANPIX

Justisminister Knut Storberget arbeider nå for å skape flere soningsplasser i landsdelen.

- Nå som vi har fått bukt med soningskøen, så er vi særlig opptatt av å gjøre soningen bedre, sier Storberget.

- Det er viktig med flere åpne soningsplasser, der folk kan begynne å stifte bekjentskap med det vanlige sosiale samfunnsliv, slik at man ikke begår nye kriminelle handlinger når man blir løslatt, sier Storbetget.

- Det er interessant å se på om det er muligheter for å bygge åpen soning blant annet på Evjemoen, forteller han.

 

Avventende

Ordfører i Evje og Hornnes, Bjørn Ropstad er avventende etter at justisministeren foreslår fengselsplasser på Evjemoen.

Ropstad sier han og andre i kommunen må vite mer før de tar stilling i saken.

- Jeg tror det er viktig at vi må få avklart en del av de ubesvarte spørsmålene som ligger i en slik sak, sier Ropstad.

- Vi må få ulike aktører på banen, slik som politikere og næringsliv. Vi må vite hva dette innebærer, sier ordføreren.

- Har dere fått noen indikasjon på hvor stor denne institusjonen eventuelt vil bli?

- Det har blitt antydet at det dreier seg om rundt 20 plasser, at det er det som vil være behovet i første rekke, forteller Ropstad.

Overgangsboliger i Kristiansand

Justisministeren har ikke gitt opp planene for en overgangsbolig i Kristiansand.

- Vi trenger alternative soningsformer hvor folk kan begynne i arbeidsliv og begynne i utdanning. Her er overgangsbolig svært viktig, sier Storberget.

- Derfor så håper jeg at vi kan få plass en overgangsbolig i området rundt Kristiansand, legger han til.