Hopp til innhold

Ansgar best i landet på forskning

Ansgar teologiske høgskole i Kristiansand skårer høyest i hele landet på en internasjonal poengskala for forskningsresultater.

Ansgar forsker mest

PRODUSERER BRA: Ansgar teologiske høgskole i Kristiasnand forsker mest per ansatt. Skolen på Hånes tilbyr studier i musikk, psykologi, interkulturelle studier og mastergrad i ledelse og menighetsutvikling.

Foto: Eirik Damsgaard

Ifølge en internasjonal standard hadde skolen i fjor en publisering på 1,7 poeng per årsverk. Landsgjennomsnittet er 0,8 for høgskoler og 1,0 for universiteter.

Skolen skårer dermed best i landet på forskning, sett i forhold til antall ansatte.

– Vi har et høyt fokus på forskning, sier informasjonssjef ved skolen, Thomas J. Vårlid.

Det er tydelig at gammel pietistisk arbeidsinnsats gir seg utslag i stor forskningsinnsats.

Arne Eriksen, Nettverk for private høskoler

Ønsker høy internasjonal standard

Skolen tilbyr studier i musikk, psykologi, interkulturelle studier og mastergrad i ledelse og menighetsutvikling.

– Vi har et godt faglig miljø og en ledelse som er tydelig på at vi skal har høy internasjonal kvalitet på det vi underviser. Da er vi nødt til å jobbe konstruktivt med forskning, sier Vårlid.

Små skoler skårer bra

Hos Nettverk for private høskoler er man ikke overrasket over Ansgars resultater.

– Forskningspublikasjons-poengene er det tradisjon for at mindre høyskoler gjør det godt på. Det er heller ikke nytt at små teologiske fagmiljøer kommer godt ut, sier sekretær Arne Eriksen.

– Det er tydelig at gammel pietistisk arbeidsinnsats gir seg utslag i stor forskningsinnsats, sier han.

Hva gjør at universitetene og de store høyskolene ikke når opp til samme nivå?

– Man forbinder kanskje ikke forksningsresultater så mye med teologi, men når det kommer til antall publikasjoner og utgivelser av artikler og bøker, så er teologi et veldig bredt sammensatt område, sier Eriksen.

Forsker på musikk og identitet

Forskningen hos Ansgar i 2013 var i størst grad knyttet til studiene i psykologi og musikk.

– Når det gjelder musikk har vi forsket på alt fra Matteus-pasjonen av Bach, korsang og gudstjenesteformer. Vi har også et bredt forskningsarbeid på musikk, ungdom og identitet, i samarbeid med Barne- og ungdomspsykiatrien, sier Vårlid.

Han tror skolen vil stå sterkt på forskning også i årene som kommer.

– Styret har lagt ambisjoner om at vi skal være ledende på de fagområdende vi har på skolen, sier Vårlid.