Alle bør sjekke egne journaler

–Alle pasienter bør sjekke hvem som har vært i deres sykejournaler.

Gunhild Solberg

Pasientombud Gunhild Solberg anbefaler folk å be om å få se loggen.

Foto: Asbjørn Odd Berge / NRK

Pasient- og brukerombudet i Vest-Agder mener Sørlandet sykehus har alt for dårlig kontroll med pasientjournalene.

En kvinnelig ansatt ved sykehuset i Kristiansand ble tatt i å ha tjuvlest pasientjournalene til 26 bekjente fire hundre ganger over flere år.

Tjuvleste journaler

Pasientombud Gunhild Solberg mener saken er trist, og forstår ikke hvordan sykehuset kan ha så dårlig kontroll:

– Det er stadig henvendelser til vårt kontor fra folk som lurer på om uvedkommende har sett journalen. Så vi i ombudet oppfordrer alle pasienter å be om å få loggen.Det kan de nemlig spør om, og se hvem har vært i «min journal og kikka.»

De som har gjort det får ofte en overraskelse over at det er veldig mange personer, så her må det lages sikrere systemer, sier pasientombud Gunhild Solberg.

Video 429b32df-ac0e-42e9-9720-95c83a8193e1.jpg

Se TV-sak om snoking i pasientjournaler

Siste nytt fra NRK Sørlandet